Med bakgrunn i at 26 hunder nå er døde av den mystiske hundesykdommen, er det flere rykter som svirrer. Får ikke jegere ta med bikkja si i skauen på elgjakt? Vil det bli båndtvang utover de vanlige reglene?

– De vet jo ingenting om hva som er grunnene til at hundene dør. Vi har ikke hjemmel til å innføre ekstraordinær båndtvang, sier Tom Nalum.

At elgjakta skulle henge i en tynn tråd fordi folk ikke får ta med bikkjene sine kan han også roe ned.

LES OGSÅ: – Én hund i Vestfold har dødd av mystisk sykdom

Iallfall er det over deres jurisdiksjon. Men grunneieren kan bestemme selv om de vil slippe til hunder. Nylig vurderte styret i den største grunneieren i Finnmark om de ville slippe til hunder fra Sør-Norge under jakta.

Styret var delt i synet, men landet så vidt på ja, melder NRK.

Ikke noe tema for viltnemnda

I hundeloven står det at båndtvang kan innføres uten om den ordinære båndtvang-perioden når det er fare for viltet.

– Når viltet er utmagret og har vært det over tid. I begynnelsen av sesongen, når de er spreke, er det ingen grunn til å innføre ekstraordinær båndtvang. Men er det mye snø over lenger tid, da fatter vi vedtak fordi det er ekstraordinære forhold. Det oppheves så fort forholdene er bedre for viltet, og vi fatter vedtak etter viltloven, sier han.

Å ikke la jegere på elgjakt ta med bikkja, kan han også berolige ned, og sier at det jo er mange som drar på elgjakt uten bikkje, også.

Fuglejakta og rådyrjakta har for øvrig foregått fram til nå uten problemer med hund. Så starter elgjakta 25. september til lille julaften.

På Fritzøe sin eiendom er datoen 5. oktober ut til 23. desember.

Mattilsynet advarer ikke

Mattilsynet har heller ikke gått ut med noen advarsel mot å dra på jakt med hund. De advarer mot ansamlinger med hund.

– De bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses, informerer de.

Annet enn det, påpeker de at hunder skal ha den luftingen og mosjonen den trenger.

– Hold hunden din i bånd og ha kontroll på den, råder etaten.

Heller ikke der noen signaler om å innføre ekstraordinær båndtvang på grunn av hundesykdommen.

Mattilsynet viser til foreløpige undersøkelser som viser at i de fleste tilfellene der det bor flere hunder i samme dyrehold, er det bare én hund som er blitt syk.

– Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder, skriver de på sine hjemmesider.

For øvrig undersøker Veterinærinstituttet om den dødelige sykdommen som har rammet norske hunder er en slags sesongbetont sykdom som er kraftigere enn det som er normalt.

Ny informasjon om sykdommen:

  • De første vurderingene av kartleggingen viste at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold, har bare én hund blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.
  • Veterinærinstituttet har obdusert 14 hunder, som alle viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Bakterien Providencia alcalifaciens har blitt påvist hos tilsammen elleve hunder (ti obduserte og én levende). Bakterien Clostridium perfringens har også blitt påvist hos flere av hundene. På nåværende tidspunkt kan man ikke si om dette er årsaken til symptomene.
  • Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener å kunne utelukke flere mulige årsaker: Parvovirus, circovirus, coronavirus, parasittene Giardia og Cryptosporidium, miltbrann, EHEC, harepest (tularemi), valpesjuke, bakteriene Campylobacter og Salmonella, gjærsopp og muggsopp, forgiftning med rottegift og lignende spesifikke forgiftninger (omfatter ikke alle typer toksiner som kan forekomme naturlig). Algeforgiftning og flåttbårne sykdommer er heller ikke sannsynlig.


    Kilde: Mattilsynet