Gå til sidens hovedinnhold

Hundremeterskogen - verdt å bevare?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eventyrskogen barnehage er en privat, foreldreid barnehage som ligger på Veldre i Larvik. Barnehagen gir tilbud til ca. 90 barn fra 0-6 år, fortrinnsvis fra barnehagens nærmiljø. Vårt satsingsområde er barn og gode naturopplevelser. Skogen som nå er tenkt regulert til etablering av ungdomshjem for Bufetat er vår Hundremeterskog. Vi erfarer daglig at livet utenfor barnehagens gjerder gir barna verdifulle opplevelser som senker stressnivået, øker aktivitetsnivået og gir gode sanseopplevelser. Skogen gir oss tilgang til opplevelser i urørt natur, og den har stor verdi for de barna som får bruke barnehagedagen sin der. I vår Hundremeterskog er det et rikt dyreliv, med blant annet vilttråkk, der vi nærmest daglig ser rådyr, harer, ekorn frosker, fugler og salamandere, for å nevne noen. Å lære om naturen i naturen gir barn en innsikt som senere kan bidra til at barn ønsker å verne om den. Dette er villet politikk og en pedagogikk som er bærekraftig.

I Rådmannens forslag til vedtak i saken om Detaljregulering for ungdomshjem på Veldre, argumenteres det for at arealet som grenser mot barnehagen skal bevares som i dag, vegetasjonen skal beholdes og bruken kan videreføres. I planutvalgets behandling av saken tirsdag 5. mars 2019, gikk det imidlertid fra vondt til verre. Der ble det vedtatt at planen skulle sendes ut på ny høring med tilleggsforslag fra BedreLarvik, der det blant annet skal utredes å plassere bygget lenger øst på tomten. Dersom dette blir realisert vil Hundremeterskogen bli borte.

Vi stiller oss helt uforstående til at Statsbygg, Rådmannen og politikerne i Larvik kommune hevder at bruken av området kan videreføres slik det er i dag ved en eventuell utbygging. En inngripen vil uansett planforslag medføre at skogen raseres. Særlig for de yngste barna i barnehagen vår, er Hundremeterskogen viktig. Det er her de aller minste barna sakte men sikkert kommer tett på naturen. Det at området er urørt, og at det er så tilgjengelig, har stor betydning for barnehagens satsing på gode naturopplevelser. Det er det som gjør Hundremeterskogen til en attraktiv lekeplass i og for nærmiljøet, også utenfor barnehagetida.

Norsk Friluftsliv og WWF har satt sammen en liste over 10 naturopplevelser som betyr mye for mange, og som på en eller annen måte er truet. Hundremeterskogen er en av dem. Barn fortjener trygg tilgang til rekreasjonsområder i nærmiljøet, og det er kommunen som må sørge for at det er gode arealer til dette der folk bor og barn ferdes. På vegne av fremtidige generasjoner ber vi dere å verne om de grønne lungene i barns nærmiljø. Vi ber dere som politikere være modige nok til å la dette argumentet veie tyngre enn fortetting og næringsutvikling. På den måten tar dere barns oppvekstmiljø på alvor, og i det ligger det bærekraft for fremtidige generasjoner.

Les alle leserinnlegg på ØPs debattsider

Kommentarer til denne saken