Gå til sidens hovedinnhold

«Hurdalsplattformen» gir bedre kommuneøkonomi

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen leverer på sine løfter. Kommuner og fylkeskommuner skal ha gode rammer og en forutsigbar økonomi. Lokalt her i Larvik gjennomførte vi i Arbeiderpartiet en valgkamp inn mot stortingsvalget med et tydelig budskap om å reversere flere av de usosiale kuttene den forrige regjeringen gjorde, og vi ville rette opp flere svekkede refusjonsordninger som medførte store merkostnader i kommunen, om vi kom i en ny regjering.

For å kunne levere gode tjenester innen barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester, for å nevne noen områder vi som lokale folkevalgte er satt til å forvalte, blir det med forslaget til statsbudsjett nå et større handlingsrom. Regjeringen foreslår blant annet å øke de frie inntektene til kommunene. Dette gir oss en mulighet for å ikke svekke viktige tjenester eller å gjennomføre alle kuttforslagene som er fremmet i forslaget fra kommunedirektøren.

For Larvik kommune vil forslaget til statsbudsjett bety et økt handlingsrom på 15,6 millioner kroner. Det vil gi oss mulighet til å kunne opprettholde tilbud og tjenester som er foreslått redusert eller avviklet. De som har lav og middels inntekt får redusert skatt, det blir redusert makspris i barnehage og SFO, det legges opp til økt fagforeningsfradrag og økt reisefradrag. I sum vil dette redusere forskjeller og gjøre hverdagen bedre for vanlige folk.

For å bedre inkluderingen i arbeidslivet legges det opp til 1000 flere tiltaksplasser. Gjennom å styrke NAV vil mange flere få muligheten til å få økt og ny kompetanse og kunne delta i arbeidslivet. For Arbeiderpartiet vil arbeid alltid være det viktigste virkemiddelet for økt inkludering i samfunnet.

I budsjettarbeidet fram til kommunestyrets vedtak i desember, vil Larvik Arbeiderparti være en konstruktiv samarbeidspartner, og gjøre det vi kan for å opprettholde gode tjenester til våre innbyggere. Selv om vi får en økning i frie inntekter og vi har et stort fokus på utgiftssiden av budsjettet, må vi også se på inntektssiden. Alle prognoser tilsier at vi har et økende behov for offentlige tjenester i årene foran oss, og vi må da kunne finansiere fremtidens behov for velferd for våre innbyggere.

Larvik Arbeiderparti vil foreslå at kommunen utreder konsekvensene av eiendomsskatt i 2022. Vi ser en demografi-utvikling som tilsier et stort omsorgsbehov og behov for helsetjenester i årene framover. Det er derfor også behov for økt bemanning for å utføre disse oppgavene. Vi må også investere i tiltak som øker attraktiviteten, som gir befolkningsvekst, som skaper flere arbeidsplasser og skatteinntekter i fremtiden for Larvik kommune.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.