saltbrygga
Kjersti Bache

Tilbud til unge førstegangskjøpere

Saltbrygga på Østre Halsen skal bygge ti leiligheter for unge i startfasen – til en pris på rett under to millioner. Med mulighet for hjelp til finansiering. Boligområdet skal romme alle aldersgrupper i livssyklusen.
Av
Publisert