Hva er best for Larvik?

SPØRSMÅL: - Hva er best for Larvik, spør Anders Lauritz Haugene

SPØRSMÅL: - Hva er best for Larvik, spør Anders Lauritz Haugene

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kjell Ronald Hansen har i et leserinnlegg i ØP den 26.04.19 diverse innvendinger mot vårt høringsforslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke – Larvik.

Som K. R. Hansen påpeker, er det konsekvensene med en jernbanetrasé på åpen viadukt mellom Bøkeskogen og Kilen i forbindelse med Bergeløkka-forslaget han er mest opptatt av. Han siterer også korrekt, fra vår høringsuttalelse. Der legges det ikke skjul på at traseen vil gå forbi på nordsiden av Bøkeskogen. Denne traseen vil passere i en høyereliggende viadukt fra en ny fjelltunnel under nåværende Larviksport-tunnel frem til østsiden, dvs. i begynnelsen av Bergeløkka.

Vi mener, som det står i vår høringsuttalelse, at støyen fra tog som passerer på viadukten vil være minimal og oppleves nærmest som et svakt sus idet tog passerer. Dette påpeker også Bane NOR i sitt Indre havn-alternativ. Viadukten er utformet som en «trau-lignende» form. Dette gjør at støy ledes oppad og ikke sideveis, samt at togskinnene er helsveiste. Denne minimale støyen kan også oppleves dersom man tar en tur til Paulertjønna og viadukten der denne passerer over veien inn til Eikedalen og hører etter når toget kommer.

Dessverre har K. R. Hansen oppgitt feil lengder på traseen forbi Bøkeskogen der denne går på åpen viadukt. Avstanden, dvs. den åpne traseen, fra Larviksporten til den høye skjæringen ved Lille Utsikten er, som vi har oppgitt i høringsuttalelsen, ca. 200 m, og ikke 650 m. K.R. Hansen påstår i sitt leserinnlegg. Det er derimot ca. 650 m fra Larviksporten til den vestre delen av Bergeløkka.

At K. R. Hansen er opptatt av Bøkeskogen som de aller fleste av oss, er en kjent sak. Flere vil sikkert også huske hans intense motstand mot pergolaen som ble oppført over uteserveringen på Bøkekroa.

Vi er de første til å innrømme at det ikke er optimalt med en åpen viadukt såpass tett inn på nordre del av Bøkeskogen. Men fordelene med den foreslåtte traseen nord for Larvik er åpenbare, bl.a. at ingen hus/boliger og næringsbygg må rives på hele strekningen fra Elveveien fram til tunnelinnslaget i Martineåsen. På Tjølling-siden ser vi for oss at store deler av traseen går i fjelltunnel under Verningen-området. Dette medfører fordeler for eksisterende boliger og infrastruktur samt at det ikke berører dyrket mark. Vi mener også at det er mulig å passere den nye trafikkmaskinen på Farriseidet med en mindre ombygging av avkjøringsveien til E-18 mot vest. Her må veien Justers noe for at jernbanetraseen kan passere under veien. Men det er liten pris sett opp mot at nye Kiwi på farriseidet rives og vei arbeidet som må utføres for å få trasévalget til bane nor inn i innslaget i Martineåsen

Men foreløpig står vi, som mange mener, overfor Bane NORs forslag mellom pest eller kolera.

Er det bedre med Indre havn-alternativet høy løsning og oppnå å opprettholde en fysisk barriere i hele Indre havn mot sjøen og at 45 boliger som må rives? Trolig må også da Munken rives. Nærheten til Herregården og Tollerodden m.m. vil være en stor ulempe. Deler av Mølla vil trolig måtte rives, muligens må man også rive Altovase-bygget. I tillegg vil min. 320 arbeidsplasser kunne gå tapt, avhengig av valg av trase på Stålaker. Det vil også være store negative konsekvenser for steinindustrien og landbruket i Tjølling med dette alternativet.

Eller er det bedre med Kongegata-alternativet høy løsning, som vil medføre at mange bygninger og infrastruktur i Larvik sentrum må rives samt at min. 220 boenheter går tapt? Det vil ikke tillates oppføringer av tyngre bygninger over tunnelkulvertlokket i forbindelse med tunnelen gjennom sentrum. Man risikerer også at de samme min. 320 arbeidsplassene vil kunne gå tapt. I tillegg vil hele sentrum legges død forretningsmessig etter 5–6 års byggetid av jernbanen gjennom byen. De samme store negative konsekvensene vil det være for steinindustrien og landbruket.

Igjen, hva er best for Larvik?

Følg debatten på www.op.no/debatt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.