Hva er «galskap» i forbindelse med valg av jernbanetrasé?

NY JERNBANE: Larvik-samfunnet vil uansett valg bli berørt av en ny jernbane gjennom byen

NY JERNBANE: Larvik-samfunnet vil uansett valg bli berørt av en ny jernbane gjennom byen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi leser at Tore Larsen i sitt innlegg mener at Kongegata-alternativet er galskap, samtidig som han nærer stor frykt for at ikke staten vil betale erstatning i henhold til gjeldene lover og regler om gjenanskaffelse for en bolig som må erverves av det offentlige i forbindelse med utbygging/utvikling av samfunnsnødvendige tiltak.

Den største galskap slik undertegnede ser det, er å stoppe kommunikasjonsutviklingen i Larvik. Viser her til blant annet overordnede myndigheters enighet om såkalt «grønt skifte» noe jernbaneutbygging sterkt vil bidra til.

Enhver samfunnsnyttig utbygging vil gå på bekostning av enkeltpersoner og deres interesser. Enkeltpersoner som må gi fra seg en eiendom eller et gode, skal selvsagt få betalt erstatning, og i Norge har vi et utmerket lovverk som fanger opp slike situasjoner, det er et prinsipp som er slått fast i Grunnlovens § 105.

Vi hadde for en del år tilbake utvikling av Larvik Havn som gjorde at en rekke private eiendommer måtte erverves. Alle grunneierne som under trussel om ekspropriasjon måtte avhende sine eiendommer til det offentlige ble det oppnådd enighet med, alle bortsett fra en, uten at saken endte for domstolene.

Det samme skjedde på Farriseidet i forbindelse med utbygging av E 18 og tilstøtende tilkjøringsveier.

Undertegnede var involvert i begge disse prosessene og de tilbud det offentlige ga ble etter diverse drøftinger akseptert og frivillige avtaler ble inngått. Alle grunneierne fikk slik jeg har forstått fornuftige erstatninger som de har kunnet leve med.

I den videre detaljplanlegging av jernbanen vil man helt åpenbart stå overfor en rekke utfordringer der private interesser vil bli berørt – dette gjelder selvsagt ikke bare i bykjernen, men i forhold til jordbruk, steinbrudd og annen industrivirksomhet.

Det er selvsagt mange, også undertegnede som gjerne skulle hatt andre valg, ikke bare Havna alternativet eller Kongegata alternativet. Det toget har nok imidlertid gått dersom vi i Larvik vil være med på utviklingen og komme med i forestående revisjon av Nasjonal transportplan.

Vi vil nok uansett ha mange år på å fordøye avgjørelsen på da det sannsynligvis vil gå lang tid -  kanskje flere tiår - før arbeidene kan settes i gang.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.