Bane NOR har i disse dager levert innspill til planen for fremtidens jernbane, Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2034. Vi i Bane NOR synes det er utrolig givende å kunne bidra til å levere nye jernbanestrekninger og nye og forbedrede togtilbud.

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et trygt, fremtidsrettet, miljøvennlig og ikke minst effektivt transportsystem. I vårt innspill til Samferdselsdepartementet er derfor vår første prioritet å fullføre igangsatte byggeprosjekter. Dette er nye jernbaneanlegg som vil gi de reisende flere togavganger og kortere reisetid når de står ferdige. Like viktig er det også å ta vare på det vi har av jernbaneanlegg. Vedlikehold og fornyelse er helt nødvendig for at vi skal levere et godt togtilbud til passasjerene. Dernest ønsker vi selvfølgelig å igangsette nye utbyggingsprosjekter og legge til rette for enda flere tog og økt tilbud til de reisende.

I løpet av de siste 10–15 årene har budsjettene til jernbaneinvesteringer nesten fire doblet seg fra 8,4 mrd. i 2006 til 32,1 mrd. i 2020. Det er tverrpolitisk enighet om at jernbanen er en del av et bærekraftig fremtidig transportsystem og at vi er helt avhengig av dette som en bærebjelke i våre transportløsninger. Det bygges ut nye spor og nye togtilbud på omtrent alle strekninger.

Jeg kan forstå at mange er utålmodige og venter på sitt tog og sin trasé, men dette er heftige og langsiktige investeringer som tar tid å realisere. Vi bygger for fremtiden og våre anlegg har en levetid på hundre år. Det er ikke så mange av oss som har en sånn horisont!

Så hva får vi for pengene? Det pågår allerede storstilte utbygginger på Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen, Bergensbanen, Gjøvikbanen og Trønder- og Meråkerbanen. Som noen smakebiter kan jeg fortelle at de byggeprosjektene som er i gang, legger til rette for 4 togavganger per time fra Moss og Tønsberg mot Oslo fra sommeren 2025, med en halvtimes reisetid fra Moss og en times reisetid fra Tønsberg. Når den nye tunnelen åpner på Follobanen vil vi kunne kjøre dobbelt så mange tog mellom Oslo og Ski, og reisetiden halveres til 11 minutter.

På Dovrebanen markerer vi i 2021 byggestart for strekningen til Hamar som gir muligheter for 55 minutters reisetid mot Oslo, 2 tog i timen pluss fjerntog og flere godstog. Ikke nok med det – strekningen imellom Arna og Bergen er i dag Europas mest trafikkerte enkeltspor. Det tar på å inneha en sånn tvilsom rekord. Tunnelen er sliten, trenger oppgradering og i desember i år åpner vi en splitter ny tunnel og starter rehabilitering av den gamle tunnelen. Fremtidens jernbanetilbud er under bygging! Dette betyr mye for bo- og arbeidsmønster i fremtidens samfunn og legger forholdene til rette for en helt ny og forbedret transportløsning.

Og hva er det så vi har planlagt videre av togtilbud for Intercity? Mange venter tålmodig på det nye dobbeltsporet som skal komme. Vi i Bane NOR innser at selv om vi ønsker oss flere tog, så er det ikke nødvendigvis sammenhengende dobbeltspor som er svaret overalt og som gir mest jernbane for pengene.

Vi må være mye tøffere i vurderingen av kost versus nytte, hvis ikke blir satsingen vesentlig redusert. Vi mener vi kan klare å gi de reisende et forbedret togtilbud, med halvparten av investeringskostnadene, dersom vi bruker dem smart.

Gjennom verdianalyser har vi jaktet på muligheter for hver enkelt banestrekning. Vi har utarbeidet kapasitetsanalyser, kostnadsberegnet, vurdert alternativer og jobbet hardt for å komme frem til løsninger som gir oss mer tog for pengene. Dette har blitt den nye måten for Bane NOR å planlegge prosjektene våre; Verdistyrt prosjektutvikling som det heter på fagspråket og fokuset er å få ut mest mulig effekt per krone for de reisende.

Bare på jernbanenettet mellom Rygge og Halden, Hamar og Lillehammer og Tønsberg og Skien har vi kommet opp med alternativer som innebærer en halvering av investeringskostnaden. Dette gir maksimalt antall avganger i rushtid, men ikke nødvendigvis like mange avganger over resten av døgnet.

På Østfoldbanen kan vi få 4 tog i timen i rush til Fredrikstad og 3 tog i timen til Sarpsborg, på Vestfoldbanen kan vi få 2 tog i timen til Skien og på Dovrebanen kan vi få til 2 tog timen til Lillehammer, uten å bygge sammenhengende dobbeltspor og kostnadskrevende stasjoner.

Kanskje er dette godt nok også for neste generasjon? Det tror vi at det er! Det beste av alt er at vi seinere eventuelt kan bygge flere av bitene imellom det vi nå anbefaler, for å legge til rette for enda flere tog.

Vi i Bane NOR snakker ikke om enkeltprosjekter eller dobbeltspor, vi snakker om hvilket transportbehov som må løses. Vi forbedrer og moderniserer – for at flere kan ta mer tog. Det er det vi ønsker oss alle sammen. Flere tog er viktigst!

Fikk du med deg disse innleggene?

Klokt å satse på integrering nå

Er det fordi det ikke er kult med munnbind, eller fordi vi tror det ikke handler om oss?

Julelys, covid-19 og ensomhet

«I have a dream» – visjonen for vår by Larvik er å slippe kilden fri!

Bytt Indre havn med Havparken

Har du noe på hjertet du mener er viktig, noe du vil ta opp eller løfte i Larvik? Send oss et leserinnlegg ved å klikke deg inn her da!