Har fulgt med på debatten som raser om nedleggelse av barnehager i Larvik om dagen. I denne forbindelse har jeg et par saker jeg skulle hatt svar på.

Kommunen gikk for noen måneder siden til det skritt å kjøpe opp et antall private barnehager for et relativt høyt beløp! Hvorfor gjorde man dette når det tydeligvis er overkapasitet? Var nedleggelsen av for eksempel Varden barnehage med i grunnlaget for beslutningen om å kjøpe flere barnehager? Siden dette kommer så raskt etter oppkjøpet regner jeg med at det er tilfellet. Hva ble i så fall tatt inn i investeringsgrunnlaget for avvikling av kapasitet?

Det vanskelig å forstå investeringen i utvidet kapasitet til tosifrede millionbeløp når man har overkapasitet. Særlig når vi vet hvor vanskelig det er å avvikle drift i kommunal regi. Motkreftene bryr seg jo kortsiktig ikke om hva det koster å opprettholde strukturen.
Hvis mot formodning ikke den totale barnehagekapasiteten ble vurdert før investeringen i nye barnehager ble gjort, så undres jeg veldig på hvilke beslutningsgrunnlag administrasjonen og kommunens politikere har på bordet når millionene brukes.

Dette ikke minst i lys av at man leser i ØP at de som har kalkulert dagens kapasitetsnedleggelse ikke er sikre på egne regnestykker. Her bør man vel snarest vurdere å finne noen nye tallknusere?
Håper rådmannen har tid til å besvare dette.