Hva ønsker vi oss når vi sitter hjemme? Det kan denne lista røpe

Plutselig ble hverdagen annerledes. Det gir seg utslag på så mange måter, blant annet hvilke søk vi gjør på finn.no.