I Østlandsposten for lørdag er det et intervju med Jørgen Johansen om hva som skjer hvis Larvik sier nei til videre bandlegging av sentrum. Johansen svarer at da må vi beholde den gamle traseen, og regne med økt trafikk og arealbehov ved nåværende Larvik jernbanestasjon. Han synes tyderligvi det er OK at vi må leve 10–15 år til med jernbaneplanene som ei død hånd over Larvik sentrum.

Men Johansen har tydeligvis ikke fått med seg at det finnes et alternativ som BÅDE fjerner båndlegginga av Larvik sentrum, og fjerner den barrieren som jernbanen i dag utgjør mellom sentrum og havna.

Johansen argumenterer med at «Stortinget har bestemt-----«. Men Stortinget har ikke bestemt noe som helst når det gjelder plassering av Larvik jernbanestasjon. Jeg tror verken Stortinget eller Samferdselsdepartementet har spesielt gode kunnskaper om lokale forhold i Larvik. Jeg tror de forholder seg til et nærmest enstemmig vedtak i Larvik kommunestyre om at stasjonen bør ligge i Kongegata, en plassering som stadig flere ser er en veldig dårlig løsning, både trafikalt og økonomisk. At en jernbanestasjon skal føre til oppblomstring av handelen i sentrum, er en påstand som hadde gyldighet for mange år sine. I dag tror jeg ikke det er mange som tar toget for å handle.

Det er noe som heter at det «er lov å tenke sjæl». Jeg er ikke enig med Johansen i at det ikke er lov å komme med bedre forslag. I dag har vi tydeligvis bare lov til å velge mellom pest eller kolera. Ingen av delene er bra for innbyggerne i Larvik kommune.