«Får nettselskapene det som de vil, vil den ene timen i måneden du bruker mest strøm bestemme prisen på nettleia for hele neste måned.»

Dette betyr at det du har brukt av kapasiteten til nettet under en time, bestemmer hva prisen blir for nettforbindelsen for en hel måned.

Det må betales for den timen som var dyrest uansett om en bruker noe strøm i det hele tatt under resten av måneden eller ikke.

Den nye prismodellen blir innført for å finansiere utbygging av nettet og for å fordele strømforbruket jevnt over døgnet.

Motorveien er jo fin og bred! Oftest bygget for å kunne håndtere økt trafikkmengde.

Hvis nettleie modellen også skulle vært brukt når du passerer bommer på motorveien ville kostnaden for den dagen som du passerte flest bommer bestemme prisen for alle dager i neste måned.

Det vil da ikke spille noen rolle om bilen har vært parkert hele tiden eller om du ikke har kjørt i det hele tatt. Innføringen av nettleie basert på effektuttak ville være som om ingen biler hadde hastighetsmåler og det plutselig blir satt opp fartsrestriksjoner.

Så blir du tatt i en gang en fotoboks og må betale bot hver dag i nestfølgende måned uansett om bilen har vært brukt senere.

Kjøper du 5 liter melk på en time skal du betale for 5 liter melk hver time?

Bruker du mye vann til vanning en dag om sommeren skal du betale for samme mengde vann hele året?

Det går ikke å forholde seg til den nye nettleien.

De fleste vet ikke hvor mye strøm som blir brukt til enhver tid.

All automatikk ved strømforbruk styres med termostater som ikke tar hensyn til hvilken effekt de de tilkoblede apparatene bruker.

Styrings enhetene vet heller ikke hvilke priser det er på nettleien eller på strømmen.

Effekt basert nettleie kan ikke innføres før kundene vet hvilken effekt og kostnad som husstanden belaster nettet med til enhver tid.

Det må være nettselskapet som sørger for at kundene får denne informasjonen kostnadsfritt.