Hva ønsket ØP med artikkelen «Oppsiktsvekkende strid etter skoleutspill – FAU – medlem ba lederen gå av»? Mener ØP å så tvil om politikernes kompetanse i saken?

Selv har jeg vært en tviler i denne skolesaken, men med tanke på miljøet globalt, kulturen lokalt og læringsmiljøet for ungene, ble det utslagsgivende. Jeg er overbevist om at en rehabilitering av Stavern skole er det beste for framtida, for Stavern og for elevene ved Stavern skole.

Jeg ble selvfølgelig utrolig glad for at det politiske flertallet mente det samme. Ende mer glad ble jeg da jeg leste Staverns vel reaksjon og positive innstilling til vedtaket. Det var imponerende hvordan de sto opp for det endelige vedtaket, selv om deres organisasjon ønsket nybygg på Brunla. Jeg ville også gjort det samme om min overbevisning trakk det korteste strået. Det er vel dette vi kaller demokrati.

Det beste vi i Stavern kan gjøre nå, er å stå samlet og heie fram en god rehabiliteringsprosess. Det fortjener både ansatte og elever ved Stavern skole. La oss prøve å unngå sterke fronter mot hverandre, slik at barna våre blir påvirket hjemme og tar med seg konflikten til skolegården. Spesielt i disse dager.

Som voksne har vi et ansvar for å forholde oss til de politiske vedtak som fattes. Det er betimelig at kommunens administrasjon gjør det samme. Nå!