Åpent brev til politikerne i Porsgrunn og i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Hvem kan vi stole på? Hvem kan vi regne med? Hvem skal vi stemme på nå?

På politisk kvarter i dag 22/9 forklarte styreleder i KS at forhandlingsmandatet til KS var godt forankret og helt i tråd med entydige tilbakemeldinger fra dere politikere i kommunene og fylkeskommunene. Mandatet de hadde fått var at helse skulle prioriteres, og på spørsmål fra journalisten innrømmet hun at det betød at lærerne måtte nedprioriteres i år. På spørsmål om det noen gang ble lærernes tur, var beskjeden hennes at «det har vært lærernes tur», til tross for at hun måtte være med på at statistikken viser at lærerne har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre kommunalt ansatte i de siste 6 år, og også en betydelig dårligere lønnsutvikling i hele perioden de har forhandlet med KS.

Vi i streikekomiteen til Utdanningsforbundet i Porsgrunn vil utfordre våre politikere. Er det dette mandatet dere har gitt til KS?

Når dere i valgkampen har svart oss at dere er opptatt av å ha kompetente lærere i skolen, at elevene fortjener faglærte og at det er bekymringsfullt at mange skoletimer, særlig for våre aller mest sårbare elever, holdes av personer uten godkjent utdanning, så mente dere at lærerlønn fint kan nedprioriteres?

Når dere har snakket om å satse på skolen og at yrkets status må opp, at lønn absolutt virker rekrutterende også i skolen, at vi trenger at mange dyktige unge velger å gå inn i ett av våre viktigste yrker, så var det dere mente,at lærere burde jobbe ut ifra et varmt hjerte og ikke forvente lønnsutvikling på linje med andre kommunalt ansatte?

Når dere har snakket om å bygge ut profesjonsfellesskapet i skolen, om å beholde de kompetente lærerne, om å gi lærerne med lang erfaring, lang utdanning, kloke hoder og varme hjerter for elevene karriereveger som holder dem i klasserommet, så mente dere det ikke?

Vi håper at det er KS som har misforstått mandatet fra dere og ikke oss, og vi vil innstendig oppfordre dere om å ta deres forvalteransvar, og sørge for at KS får det korrekte inntrykket av hvilke prioriteringer dere ønsker for samfunnet og skolen.

Barn og unge er fremtiden! En kan ikke la bli å satse på dem, og skal dere satse på elevene, så må dere satse på lærerne! Det vet både elever, lærere og foreldre!

Vi håper vi kan stole på dere, regne med dere og stemme på dere!

P.S Hvis dette ender med tvungen lønnsnemnd, hva tror dere vil skje til våren?