Gå til sidens hovedinnhold

Hvem styrer Larvik kommune?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før 1988 var Larvik delt i 5 kommuner. En av disse var Larvik by. De øvrige var Stavern, Brunlanes, Tjølling og Hedrum. I disse 4 var det en rekke utvalg som kommunestyret hadde gitt fullmakt til å avgjøre noen saker innenfor sitt område. Enkelte saker var innom flere utvalg og formannskapet før de gikk til kommunestyret. I og med dette var sakene utredet og politisk belyst fra de fleste sider før de kom til kommunestyret.

Kommestyrene hadde ved begynnelsen av hver 4 års perioden bestemt hvilke fullmakter rådmannen, utvalgene og også formannskapet skulle ha. Hovedutvalgene, det vil si skolestyret, sosialstyret, teknisk styre, kulturstyre osv. og ikke minst formannskapet, var løsningsorienterte fora hvor fellesskapets beste var alles mål. Men selv med hovedutvalgene og deretter rådmannens gjennomarbeiding avl årsbudsjettet, ble det likevel finpusset i formannskapet. Dermed kunne politikerne vise til hva «deres parti» hadde bidratt med til det enstemmige budsjettforslaget som ble oversendt kommunestyret.

Som utenforstående opplever jeg i dag forvaltning i Larvik som forvirrende. Saker trekkes og vedtak omgjøres. Barnehage- og skolesaken i Stavernsområdet er skrekkeksempler på slett utredning. Følgelig blir den politisk behandling deretter. En ting er de saker som kommer offentligheten for øret, men hva med de vedtak som innbyggerne aksepterer uten protest? Jeg er redd det er noen som tier og tåler i redsel for å havne på en kommunal gapestokk. Det er skremmende at kontrollkomiteens leder blir avbrutt av ordføreren når kontrollkomiteens rapport fremlegges i kommunestyret.

I ØP kunne vi denne uke lese at samarbeidet mellom Ap, Høyre og Sp er godt. Det bør glede oss alle, og avspeiles i virkeligheten.

Likevel tillater jeg meg å spørre: Hvem styrer Larvik kommune? Er det ordføreren? Eller er det varaordføreren? Eller SP sin gruppefører? Eller er det kommunaldirektøren? Eller er det «flat struktur» så enhver avdelingssjef styrer i sitt område under mottoet «går det så går det»?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.