Gå til sidens hovedinnhold

Hverdagen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet mener at kommunevalgkampen handler mest av alt om hvordan hverdagen vår skal være. På skolen, i barnehagen, sykehjemmet, på jobben og i fritida vår. Vi må velge de politikerne som vil prioritere de tingene som er viktigst for oss.

Kanskje er det gratis skolemat som er viktig for deg? Ok. Da må du stemme på de partiene og politikerne som vil innføre det. Er du bekymra for folk i familien som ikke klarer seg uten hjelp fra kommunen, enten de er eldre og pleietrengende eller har en funksjonshemning som gjør hverdagen tyngre? Da må du sjølsagt bruke stemmeretten på de politikerne som er opptatt av våre felles velferdstjenester og vil legge til rette for at de du er glad i får et best mulig liv.

Mange av medlemmene i Fagforbundet er ansatt i kommunen. De kan være renholdere på skolen og i andre kommunale bygninger. Mange er helsepersonell og jobber på sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Eller de er gartnere og vaktmestre, ansatt i kommunens administrasjon, i SFO eller kanskje i renovasjonstjenesten. I tillegg til å jobbe i kommunen, er mange av dem medlemmer i Fagforbundet, men de er kanskje også din gode nabo eller venninne.

Fagforbundet jobber for gode kommunale tjenester for alle innbyggere, men også for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. I de kommunene som satser på å drive velferden sjøl, har de ansatte ofte høyere lønn og bedre arbeidsvilkår, enn i de privatiserte virksomhetene. Det er blant annet fordi lønningene er forhandlet fram gjennom nasjonale oppgjør med kommunale arbeidsgivere, mens de kommersielle selskapene, som også skal ha overskudd, betaler lavere lønn. Arbeiderne i private virksomheter gjør de samme oppgavene og er like dyktige, men får dessverre ikke like godt betalt for jobben de gjør.

Synet på offentlig sektor og hvem som skal drive velferden er en av de viktigste skillelinjene mellom rød og blå politikk. Velferdstjenestene er finansiert med skattepengene våre, og Fagforbundet mener at det er det offentliges soleklare ansvar å sørge for at pengene brukes på velferd, og ikke går til å bygge privat rikdom. Vi vet at privat velferd verken er bedre eller billigere. Den gjør bare noen få veldig mye rikere.

Kommentarer til denne saken