Gå til sidens hovedinnhold

Hvilken barnehage velger du for barnet ditt?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi vet at du ønsker det aller beste for ditt barn. Men visste du hvor viktig barnehagen er for ditt barns utvikling og læring? Og var du klar over at barnehager i Norge jevnt over har middels kvalitet, hvis vi skal tro på forskningen? Valg av barnehage er avgjørende for ditt barns fremtids utsikter.

Barnehagen og familien er viktigst for ditt barns oppvekst

Senere års forskning har dokumentert at det står dårligere til i norske barnehager enn man tidligere har trodd. Dette fremgår blant annet i den anerkjente norske studien GoBan.

I FUS har vi valgt å basere vår pedagogiske praksis på internasjonal forskning som er gjennomført på barnehager og skoler i Nordiske land samt England, USA, Australia og New Zealand. Dette gjør vi samtidig som vi ivaretar de viktige elementene i nordisk barnehagetradisjon hvor leken og barns medvirkning står sterkt.

Var du klar over at ditt barns hjerne er som mest sensitiv for tall, språk, symboler og sosial interaksjon frem til skolestart? 80-90 % av hjernen er ferdig utviklet i 5-6 års alder. Samspill med voksne frem til skolestart har stor betydning for ditt barns fremtidsutsikter. I FUS setter vi derfor trykk på fire faktorer vi vet har betydning for ditt barn; forskningsbasert praksis, lederskap, utviklende leke og lærings miljø samt observasjon av ansatte som skal sikre progresjon hos barnet ditt. Det aller viktigste er kvaliteten i samspillet mellom ditt barn og de voksne. Forskning viser at kvaliteten på samspillet mellom barn og voksen er den faktoren som har sterkest sammenheng med barnets psykiske helse og senere skoleprestasjoner.

Kvaliteten i barnehagen har sammenheng med sykefraværet

Når du skal velge barnehage bør du være opptatt av og spørre etter hvor høyt sykefraværet i barnehagen faktisk er. Det hjelper jo ikke å ha flinke ansatte dersom mange ansatte til enhver tid er borte fra jobben. Gjennomsnittlig sykefravær for norske barnehager er på ca 11-12%.

FUS har redusert sykefraværet årlig siden 2016 ned til ca 8 %, og alle FUS barnehager jobber systematisk for å nå målet vårt på 4,5 %. Det er gledelig at begge FUS barnehagene i Larvik for året 2019 ligger tett opp til kjedemål, og det takket være god kultur, god ledelse, og god kunnskap om muligheter for å være på jobb, også om man ikke er 100% frisk.

Vær også nysgjerrig på hvordan barnehagen satser på forbedring av arbeidsmiljø og tidlig tilrettelegging for at faste ansatte som kjenner barna kommer på jobb hver dag. Stabilitet i personalgruppa påvirker kvaliteten på omsorgen. Ansatte skal kjenne barnet ditt godt for å kunne forstå dets små, nesten usynlige signaler og behov for støtte og utfordringer.

Hvordan støtter de ansatte ditt barns læring og utvikling?

Kvalitet i barnehagen handler om samspillet mellom ditt barn og de voksne. Du bør derfor spørre barnehagen om hvordan de sikrer at ansatte har riktig kompetanse.

I FUS benytter vi observasjonsmanualen CLASS. CLASS er basert på flere års forskning innen utviklingsteori og er unikt i Norge. CLASS er en observasjons manual som sikrer kunnskap om styrker og utfordringer til de ansatte, og hjelper barnehagen til forbedring og kompetanseutvikling av ansatte. CLASS er avgjørende for å bidra til å fremme trygg omsorg, god organisering og ledelse samt støtte til ditt barns utforskning og læring. Mange FUS barnehager har innført CLASS allerede, og Bisjord og Salbutangen her i Larvik har vært med i første pulje. Alle FUS barnehager starter innføring i løpet av kommende år.

Vi vil oppfordre deg til å være nysgjerrig og undersøke flere barnehager før du ta ditt valg. Ikke la korteste kjørevei bli avgjørende for valget. Undersøk om ditt barn vil få den beste muligheten til å trives, leke, oppleve nødvendige utfordringer og viktige erfaringer for å bli sin beste utgave, i den barnehagen du søker deg til. Lykke til med det viktigste valget du tar for ditt barn!

Husk frist for hovedopptaket er 1. mars.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.