Gå til sidens hovedinnhold

Hvilken skoledebatt?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag debatterte Kommunestyret skolestrukturen i Stavern på nytt. Vi kan ikke ha en skolestrukturdebatt eller barnehagedebatt annethvert år. Når det gjelder nedleggelse av Varden bør vi ha en slik ny debatt, fordi grunnlaget for vedtaket var mangelfullt og bare har blitt mer feilaktig etter pandemi, hjemmekontor og nye flyttevaner.

Vedtaket om rehabilitering av Stavern skole bør Kommunestyret stå på, fordi de alternativene som Kommunedirektøren og HU-leder Andre Løsnes nå foreslår å utrede ble grundig vurdert fram mot vedtaket om rehabilitering.

Det forelå dessverre ikke gode tilstandsvurderinger og kostnadsoverslag for de forskjellige skolealternativene under skolestruktursaken. Ikke noen vurdering av om det var plass til en barneskole med tilhørende utearealer i tillegg til ungdomsskolen på Brunla heller! Det burde det selvfølgelig ha gjort!

Selve skolebygget på Brunla kunne ha blitt et meget godt bygg, både funksjonelt og miljømessig, i samsvar med miljøstandarden BREEAM som kommunen har vedtatt. Innen bygg, inventar, sikre skoleveier m.m. ville komme på plass, ville nok kostnaden ligge nærmere 300 enn 250 mill.

Kommunen har opparbeidet en tyngende gjeld bl.a. pga. å «tømme, rømme, rive og bygge nye» skolebygg. Kommunestyret vedtok derfor i budsjettet før jul å bruke 50 mill. på rehabilitering av Stavernskolen, også denne gangen uten noen tilstandsvurdering eller kostnadsvurdering. Det er ikke så forunderlig at en slik vurdering vist at bare oppussing ville koste mer enn 50 mill.! Når en først skal pusse opp, er det fornuftig å bringe bygget opp mot dagens standard samtidig, for eksempel mht. ENØK og ventilasjonsanlegg. Selv om dette skulle koste 100 mill., vil det belaste kommunebudsjettene langt mindre enn et nybygg.

Jeg foreslo en slik fremgangsmåte, men fikk ikke mange stemmer for det. Nå må fokus være på å komme i gang med en fornuftig rehabilitering av Stavern skole.

Heldigvis valgte ikke kommunestyreflertallet å rykke tilbake til start og gjennomføre en ny konseptvalgutredning. Det ble flertall for å stå på vedtaket om oppussing for 50 mill. Jeg regner med at vi ikke har møtt denne saken for siste gang, fordi flere sentrale politikere mener de skal finne midler til mer enn en enkel oppussing. Jeg venter i spenning på fortsettelsen!

Kommentarer til denne saken