For KrF er det viktig å ha et samfunn der trosfrihet og respekten for hverandre ivaretas. Dette faller tydeligvis leder av Human-Etisk Forbund i Sandefjord og Larvik, Dag Bjørnefjell, tungt for brystet.

Jeg avsluttet mitt innlegg i ØP med følgende: «Det er ikke vanskelig å være tolerant overfor mennesker og meninger du er enig med. Prøven på toleranse kommer når du står overfor holdninger og standpunkt du er grunnleggende uenig i. Et sant demokrati gir rom for mennesker og organisasjoner med andre standpunkt og meninger enn flertallet. Uenighet er ikke farlig. Vi må lære å respektere hverandre og ikke bruke økonomiske og politiske virkemidler for å motarbeide og diskriminere mennesker vi er uenige med».

Det undrer meg at Human-Etisk Forbund ønsker å frata organisasjoner de er uenig med den økonomiske støtten! Det er mange tros- og livssynssamfunn i Norge i dag. Human-Etisk Forbund er et av disse og deres hovedinntekt kommer fra offentlige tilskudd. Den norske stat ønsker en likebehandling av tros- og livssynssamfunn og det sies fra regjeringen: «Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke».

Dette bunner i et prinsipp om trosfrihet og likebehandling. Om du eksempelvis tilhører Den norske kirke, Human-Etisk Forbund, Jehovas vitner, Buddistforbundet eller Det Islamske Forbundet – så skal det være likebehandling. Organisasjonene og medlemmene skal få økonomisk støtte til sitt arbeid uavhengig av deres tro.

Men slik ønsker tydeligvis ikke Human-Etisk Forbund at det skal være. De fronter på sin hjemmeside blant annet: «Frihet til å elske den man vil», «Ja til selvbestemt abort», «Religionsfrihet i skolen». I et demokrati står de fritt til å hevde dette. Ja, de skal til og med få nyte godt av skattepengene vi alle betaler inn til å drive sitt arbeid. Da virker det forunderlig at mennesker som har et annet syn enn Human-Etisk Forbund skal straffes. Det var disse holdningene jeg ønsket å advare mot gjennom artikkelen i ØP: «Kan jeg fortsatt være en kristen i Norge ?».

Vi leser i avisen Vårt Land om hvordan kristne i Kina diskrimineres på grunn av sin tro. I april 2020 var tjenestemenn fra kommunistpartiet på hjemmebesøk hos troende i byen Linfen¬. De stilte da ultimatum til de kristne innbyggerne: De som var fattige og mottar sosialstøtte, måtte velge mellom troen eller støtten. Dersom de hadde bilder av Jesus på veggen, måtte de bytte de ut med fotografier av kommunistiske ledere. Dersom de nektet, ble velferdsstøtten deres annullert på stedet.

Det er et slik samfunn jeg frykter i Norge! Ikke at vi skal bli avkrevd å bytte ut bilder av Jesus med kommunistiske ledere, men at mennesker eksempelvis ikke lenger skal ha frihet til å tro, tale om- og leve etter din tro. At du ikke lenger skal få løfte fram det du er overbevist om ut fra Bibelens lære uten at det får konsekvenser. Mennesker som har et syn som avviker fra flertallet skal straffes økonomisk og politisk.

Dag Bjørnefjell formidler skremmende holdninger gjennom sitt leserinnlegg i ØP! De mennesker som er uenig med han og Human-Etisk Forbund skal fratas økonomisk støtte til sitt arbeid. Ikke fordi de gjør noe som strider mot norsk lov, men fordi de har et annet syn. Veien over til Kinas diktatur og ensretting er farlig kort.

La oss ha respekt for hverandre, kjempe for det vi mener er rett, men la oss aldri falle i den grøfta å bruke økonomiske og politiske virkemidler til å straffe mennesker med et annet syn.