«Hvis det hadde vært ordføreren som ba om utvidede fullmakter, hadde det vært problematisk. Når det er formannskapet som får myndigheten, bør svaret bli ja»

KRISETID: Formannskapet bør få utvidede fullmakter, mener Eirik Haugen.

KRISETID: Formannskapet bør få utvidede fullmakter, mener Eirik Haugen. Foto:

Av
DEL

MeningerTo av politikerne i kommunestyret vil ikke gi formannskapet utvidede fullmakter. Det er lett å forstå prinsippene i den avgjørelsen, men det er likevel feil å si nei.

Vanligvis går de fleste sakene som er til politisk behandling gjennom en «politisk kvern» der et av hovedutvalgene behandler saken først, før den går videre til formannskap og kommunestyret. Siden situasjonen er så spesiell i Larvik akkurat nå, vil ordfører Erik Bringedal (H) at formannskapet tar den endelige beslutningen i enkelte saker, noe som vil si at sakene ikke havner i kommunestyret.

Hvis en slik endring skal gjennomføres, krever det at alle de 41 kommunestyrerepresentantene i Larvik er enige om det. Det er lett å forstå at det er sånn, for det er en hovedregel at det er kommunestyret som har siste ord. Da ordføreren spurte de 41 representantene var det kun Magdalena Lindtvedt (V) og Tor Kåre Hansen Odberg (Frp) som ikke ville gi fullmakt. Dermed kan det ikke gjennomføres.

Vi forstår i utgangspunktet prinsippet til Lindtvedt og Hansen Odberg. De spillereglene og lovene som er laget rundt dette, gjør at du som innbygger kan følge en sak fra start til slutt og påvirke saker som politikerne får til behandling. Det er et særdeles viktig prinsipp i demokratiet vårt og som er en av grunnsteinene i åpenhet. Sånn bør det være.

Men nå er det ikke normale tider.

Hvis det for eksempel hadde vært ordføreren alene som ba om utvidede fullmakter, hadde det vært problematisk. Når det er formannskapet som får myndigheten, mener jeg det er lettere å si ja. Det er grunn til å tro at det blant annet er saker som handler om korona som politikerne får på bordet, og da er det selvfølgelig all grunn til å ha kort vei til beslutninger.

Det bør imidlertid være åpenhet rundt de sakene formannskapet behandler. I dag sendes alle møtene fra formannskapet direkte på nett og selv om vi kan havne i en situasjon framover der politikerne ikke er i samme rom, bør det være enkelt å fortsette med den ordningen. Med dagens tekniske løsninger kan det for eksempel løses ved å sette opp et Webkamera på ordførerens plass under møtene, så alle som vil kan følge det som blir sagt. Det er ikke særlig komplisert og sikrer at alle kan følge den politiske prosessen.

Når alle medlemmene i kommunestyret, minus to, er enige bør det også bli slik. Det betyr ikke at vi permanent skal sette til side de spillereglene som gjelder i samfunnet vårt og som vi alle mener er viktige, men det betyr at den politiske ledelsen får det handlingsrommet de trenger for å håndtere denne spesielle situasjonen.

Det er en tid for alt. Når den uhyre spesielle situasjonen med korona er over, er det også tid for å evaluere den jobben nasjonale myndigheter og Larvik kommune har gjort. Da er det viktig at vi går gjennom alt som skjedde og lærer av det. Nå er det tid for å finne praktiske løsninger og følge de rådene som blir gitt. Det betyr også at vi må finne løsninger som fungerer til det beste for oss alle. Derfor bør formannskapet få utvidet fullmakt.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags