Husker du dr. House? Mange av oss fulgte vel med på TV-serien om dr. House, serien fra et amerikansk sykehus, med dr. Gregory House i hovedrollen. Hver episode dreide seg om en pasient innlagt på sykehuset med uklare og diffuse symptomer, og vi fikk et innblikk av hvordan dr. House og hans team arbeidet intenst for å finne fram til riktig diagnose og behandling av pasienten. Ofte foretok de feildiagnostiseringer før de kom fram til den riktige løsningen.

Dette er en amerikansk TV-serie; en underholdningsprogram, og det bildet som tegnes der ligger nok langt fra norsk sykehus-liv. Den haltende og antisosiale dr. House knasket mengder med piller, og gjennom sin røffe kommunikasjon fornærmet og skjelte han ut både pasienter, pårørende og kollegaer på en måte som et norsk arbeidsliv neppe ville akseptert. Hvorfor etterspørres da dr. House?

Fordi han gir seg ikke. Gjennom sine observasjoner og mange undersøkelser kom han alltid fram til en diagnose og pasienten fikk riktig behandling. Slik er det på film.

Også her i Norge, i den virkelige verden, har vi et svært godt og velfungerende helsevesen, hvor pasienter mottar den nødvendige helsehjelpen og hvor dedikerte leger og annet helsepersonell står på for å finne fram til riktig diagnose og gi den beste behandlingen.

Ved akutte innleggelser i våre sykehus, og kanskje særlig når det er uklare symptomer, undergis pasientene ofte en relativt omfattende utredning for å finne fram til det korrekte sykdomsbildet og riktig behandling. Da gjøres det mange undersøkelser på tvers av «fag-siloene». For pasienter som ikke kommer inn akutt, men som av sin fastlege blir henvist til utredning på sykehuset, kan imidlertid opplevelsen være en annen. Da blir man henvist til den spesialisten som fastlegen mener bør vurdere den aktuelle pasient, for eksempel en lungelege, gynekolog, nevrolog osv.

Eksempel fra pasientombudskontoret til å illustrere:

Tidligere sprek og frisk kvinne i 50 årene, nå med vedvarende diffuse plager, blant annet smerter i mageregionen, tretthet og vektreduksjon, henvist til ny undersøkelse på sykehuset, denne gangen undersøkelse av venstre nyre. Undersøkelsen viste ikke noen suspekte funn av den venstre nyren, og legen skal da ha uttalt at kanskje den høyre nyren og milten bør undersøkes. Det kan ikke foretas den dagen, og det ble heller ikke satt opp noen ny time for henne ved sykehuset. Hun ble da henvist til på nytt kontakte sin fastlege, be fastlegen sende ny henvisning til sykehuset – for undersøkelse av høyre nyre og milt? – og trolig vente mange uker før den neste undersøkelsen eventuelt kan gjennomføres.

I mellomtiden er pasienten sykmeldt og har det samme smertebildet. Kunne dette vært løst på annen måte? Kunne sykehuslegen som anbefaler et annet tiltak selv sørge for at det ble satt opp ny time for pasienten, uten å sende pasienten tilbake til sin fastlege? Hva med pasientens ve og vel? Og hva med de samfunnsmessige konsekvensene?

Pasienten opplever at det ikke synes haste med hennes problematikk, og hun stiller spørsmål ved hensiktsmessigheten ved systemet. I hvilken grad det haster med hennes problematikk er en medisinsk faglig vurdering, og hun skal gis forsvarlig helsehjelp. Hva som er forsvarlig er et skjønnsmessig begrep.

Organisering av våre offentlige helsetjenester er et stadig tilbakevendende politisk tema, og vil nok også bli satt på dagsorden med en ny regjering. Dette er komplekse saker. Vårt helsepersonell arbeider i det system som våre politikere har etablert

Foruten håndtering av de akutte tilfellene eller tilfeller som for ovennevnte kvinne, har vi også pasienters ønsker og behov for nye undersøkelser, testing, screening som dagens legevitenskap åpner opp for, som nærmest er grenseløst. Alt dette handler blant annet om økonomi og tilgangen på helsepersonell. Store spørsmål og prioriteringer.

Tilbake til dr. House. Mange pasienter vil nok ønske seg dr. House med hans «medisinske intensiteten», så lenge man slipper hans sarkastiske og røffe form.