I ØP for lørdag jubler det lokale AP over at AP sentralt ønsker at det bevilges mer penger til planlegging av dobbeltspor gjennom Vestfold. I samme artikkel sier Høiseth at det er helt uaktuelt å vurdere andre stasjonsplasseringer nå. For at en skal komme i gang, er en nødt til å gå inn for Kongegata-alternativet. AP ser det som et langsiktig mål «å gjøre Larvik til en skikkelig stasjonsby på ruten Oslo-Stavanger».

I alle dager: Tror virkelig Høiseth at mennesker fra nabobyene våre vil ta toget til Larvik for å handle? Hvis en reiser langt for å handle, er det for å handle kapitalvarer, som møbler, materialer, biler, sportsutstyr osv. De fleste forretningene som selger slike varer, har allerede flytta ut av sentrum. Jeg tror ikke at de vil flytte tilbake om det kommer en jernbanestasjon i sentrum.

Høiseth påstår at de har vært gjennom mange gode prosesser, helt nede på detaljnivå, som viser at det ikke er noen fullgode alternativer til sentrum. Så vidt jeg vet, er det bare sentrum, havna, og delvis Bergeløkka, som er utreda som aktuelle stasjonsalternativer. Mulighetene for plassering ved Lågen er det hoppa bukk over. Det er heller ikke gjennomført en trafikkanalyse, som viser hvorfra trafikantene kommer, og hvor de skal hen. Og tross alt skal vel jernbanen først og fremst være til nytte for trafikantene?

Jeg forstår godt at Høiseth og flere fraber seg at noen tar opp en annen stasjonsplassering enn sentrum. Når en har gått så hardt ut, vil det å forandre mening selvfølgelig være et prestisjenederlag.

Hvordan det kan svekke saken at det blir lagt fram et alternativ som betyr en innsparing på ca. en milliard, er det vanskelig å forstå.

Jeg tror ikke Larviks framtid ligger i være en stasjonsby på jernbanen mellom Oslo og Stavanger. Da har jeg større tro på Larvik som Norges port mot Europa.