Gå til sidens hovedinnhold

Hvor mange institusjonsplasser trenger Larvik fram mot 2035?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Utvalget for Helse- Omsorg og Mestring den 23.sept uttrykker Manvik mistillit til kommunedirektørens (KD) innstilling ang. kunnskapsgrunnlaget og beregninger av institusjonsplasser fram mot 2040. Høyre og det store flertallet i Utvalget er av en annen oppfatning og støtter KD.

Møtet sist onsdag angående hvor mange institusjonsplasser Larvik skal beregne de neste årene, endte med et stort flertall for KD innstilling. Det var bare FrP og BL som mente noe annet.

Dette er ikke en sak bare for Larvik, men for hele Kommune-Norge og er kanskje den største utfordringen vi noen gang har stått overfor. Det setter utfordringen i et visst perspektiv, både når det gjelder økonomi, men også å få på plass nok helsepersonell.

For en gangs skyld var ØP på plass i Utvalget, et utvalg som kanskje må ta de største og tøffeste prioriteringene. Jeg ønsker ØP velkommen tilbake.

Hovedbudskapet ØP skaper, er Per Manviks skepsis og mistillit til kunnskapsgrunnlaget fra kommunalsjefen. Han går sågar så langt at han mener kommunalsjefen farer med løgn. Høyre støtter derfor ØP i at dette er oppsiktsvekkende uttalelser fra Manvik.

For oss politikere er faktagrunnlaget den største og viktigste informasjonen vi kan erverve oss for å kunne fatte et vedtak.

Jeg synes derfor det er på sin plass å si at flertallet her ikke løper fra sitt ansvar, men trenger en forklaring for hvorfor vi støttet Kommunedirektørens innstilling. Dette kom nemlig ikke nok fram i ØP.

Grunnen til at Hovedutvalget stemte som de gjorde er ei lang historie, som startet allerede i 2016. Kommunestyret bestilte en analyse av hvor mange personer med alvorlig demens vi kunne regne med fram mot 2040. Helseøkonomisk Analyse AS svarte opp dette, og som et enstemmig kommunestyret sluttet seg til, deriblant FRP. Konklusjonen var et estimat på 150 nye friske plasser på institusjon for personer med alvorlig demens fram mot 2035, dvs. ca. 10 plasser per år fra 2021. Siste faktaopplysning Hovedutvalget har fra i år er at tallene må sees opp mot en sakte eller raskere aldring. Dette vet ingen eksakt per i dag. Derfor har KD lagt 30 nye friske institusjonsplasser til grunn for perioden 2021–2025. Dette er nokså i tråd med Helseøkonomisk Analyse AS sine vurderinger/anbefalinger.

Vedtaket Hoveutvalget fattet 23.09 er således i takt med prognosene om en økning på ca. 10 institusjonsplasser per år, dog med grunnlag om en noe svakere aldring.

Høyre argumenterte med at dette er et godt vedtak og det vil gi oss rom og tid til å kunne fatte nye og ev. endrede vedtak, opp eller ned i neste fireårsperiode.

Vi vet også at det blir fremmet en ny prognose nasjonalt i desember, som vi er svært spente på. Denne både gleder og gruer vi oss til, men samtidig erkjenner at slike kunnskapsgrunnlag er det viktigste vi politikere baserer vedtakene våre på.

Jeg vil gi kommunalsjefen full støtte på det forslaget som ble lagt fram, og takke AP, Sp, MDG og KrF for støtten i debatten.

Jeg vet det er mange der ute som er nysgjerrige på argumentasjonen for hvorfor vi stemte som vi gjorde, og håper dette innlegget kan være et bidrag til å forstå dette bedre.

I en så stor sak er det viktig å synse minst mulig, men heller lene oss på de store vitenskapelige studiene.

Kommentarer til denne saken