Gå til sidens hovedinnhold

Hvor skal vi gå, hva skal vi gjøre?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter Frps Per Manviks innlegg i ØP, 31. desember 2020, velger jeg med dette å dele hans bekymring angående Presteløkka rehabiliteringssenter og mangelen på alders-/sykehjemsplasser i Larvik kommune. Samtidig er jeg takknemlig og vil gi han kredit, for at han er så «spot on» med sin ærlighet, og mange års kunnskap om Presteløkka og all historien som ligger i veggene.

De fleste vet at det meste som skjer og skal skje i kommunen vår, er avhengig av vår økonomi og årlige budsjetter, men jeg tror det er på høy tid og kalle en spade for en spade, spesielt hva vi mangler og hva som faktisk begynner for alvor å haste; bl.a. mangelen på sykehjemsplasser i vår flotte kommune. Jeg tror det er på høy tid å våge, dypt og ærlig, å se utfordringene vi har i et fremtidsrettet perspektiv og ikke bare godta, men forsvare og prioritere de utfordringene vi står overfor.

Vi kan ikke vente til «eldre-tsunamien» virkelig skyller innover oss. Vi kan ikke velge å vente lenger med å videreutvikle tjenestetilbudet innen helse- og omsorg. Herunder menes å bygge sykehjem for å dekke behovet for vår eldre garde. Dette bidrar i stor grad til å få mulighet til videreutvikle, kvalitetssikre og ivareta Larviks innbyggeres behov for rehabilitering i kommunen vår. Vi vet at eldrebølgen har startet for mange år siden. Vi har snakket om at vi må gjøre noe med det i mange år. Vi er rett og slett ikke tjent med å stå på sidelinja lenger og si at ting tar tid. Da må vi bruke tiden vi har på en mer effektiv måte, og vi må gjøre det NÅ! Innhente nødvendig kunnskap og informasjon for å fatte bærekraftige vedtak som henger sammen med behovet vi har i kommunen vår. Vi trenger en god økonomisk gjennomtenk handlingsplan til det beste for ansatte og innbyggere i Larvik kommune, slik at vi om noen år kan klappe oss på skulderen og si; det var da enda godt at vi forsto alvoret og gjorde noe med det den gang!»

Har vi glemt en viktig del av Larviks ideologi/ slagord som vi har hatt i mange år;

Rett Pasient på Rett Plass til Rett Tid?

Det er en ekstrem utfordring for sykehusene, hjemmesykepleien, rehabiliteringssenteret hjemrehabilitering og tjenestekontoret og jobbe mot dette målet, men vi kan bli så mye bedre.

Vi blir bombardert med behovet for en seng, et rom og vurdere riktig sted, for å sikre rett type behandling. Det er enorme oppgaver vi står i og må ta stilling til hver eneste dag. Vurderingene skjer noen ganger veldig raskt, så raskt at vi ofte får feilinformasjon, uteblitte epikriser og feil medisinoversikt om pasienter. Dette koster, oss i andre enden, store utfordringer, unødvendig bruk av ressurser og merarbeid som også koster rent økonomisk i andre enden. Det er i disse vurderingene det er viktig, for å si det enkelt, å holde tunga rett i munn og være villig til å samarbeide, lytte til hverandre, for på den måten klare å kvalitetssikre våre pasientplasseringer.

Når dette er skrevet, så er det stor forståelse og takhøyde for den unntakstilstanden vi nå befinner oss i, med store utfordringer knyttet til covid-19 i vår kommune, og at vi «i nøden» må finne løsninger som langt ifra er optimale, men når coronaen har meldt sin retrett, og vi igjen kan for alvor kan ta tak i våre viktige samfunnsmessige- og økonomiske spørsmål innen dette feltet, håper jeg at vi klarer å beholde Presteløkka Rehabiliteringssenter som det var tenkt, videreutvikle dette viktige og nødvendige tjenestetilbudet som det var tenkt, fortsette å være stolte at vi, i starten fra 2004, var foregangskommunen for andre kommuner som søkte nettopp mot vår kommune for å få kunnskap, og for å bygge Rehabiliteringssenter i egne kommuner, vi utvekslet erfaringer underveis, ga råd, og etter hvert når sentrene i andre kommuner ble bygget, hadde et godt tverrfaglig samarbeide rehabiliteringssentrene imellom gjennom kurs og seminarer. Tenk på det! Andre kommuner så til Larvik for kunnskap og erfaring! Det er jo noe å være stolte av og bygge videre på. Presteløkka Rehabiliteringssenter skulle fortsette å videreutvikle tilbudet og på sikt være et kompetansesenteret innen rehabilitering. Hvor ble det av disse planene? I mars 2021 har vi drevet med rehabilitering i 17 år, la oss fortsette med det.

Med dette har jeg en bønn til kommunalsjefen, våre folkevalgte politikere, ordfører og resten av kommunaladministrasjonen at vi sammen klarer å ivareta den eldre generasjon i vår kommune, gjennom faglig forankring, respekt, verdighet og trygghet om at de skal kunne få en god alderdom på rett sted til rett tid. Det fortjener de!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.