10. august kan Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønske 18 000 studenter velkommen til et nytt studieår. Men hvordan er det å være student i koronaens tid?

På campus Vestfold kan vi ønske nær 1700 nye studenter velkommen til nytt studieår. Totalt vil de tvære ca. 5000 studenter på campus Vestfold studieåret 2020–21. Vi er stolte over hver eneste student som har valgt USN, og gleder oss til å møte dem.

Av USNs 18 000 studenter er det ca. 6 700 som begynner på sitt første studieår. De får en litt annen start på studentlivet, men vi tror at det kan bli like bra selv om vi alle må tenke på smittevern.

Etter en vår der all undervisning og veiledning ble gitt via nettet på grunn av koronapandemien, vil høstsemesteret bli mer normalt. Men smittesituasjonen får fortsatt konsekvenser for hvordan vi må organisere undervisningen. Studiestart gjennomføres med færre og mindre arrangementer. Det blir også en litt annerledes fadderuke, men studentene på det enkelte campus har lagt opp til et variert program der det viktigste er å inkludere alle nye studenter i faglige og sosiale fellesskap. USN har gitt fadderstyrene både pålegg, råd og forslag knyttet til smittevern for å sikre at alle får en trygg studiestart.

Alle studenter som går på campusbaserte studieprogram, vil få undervisning og veiledning på campus hver uke, supplert med nettbasert undervisning. Den obligatoriske avstanden på minsten meter gjør at vi ikke kan fylle forelesningssaler og klasserom, men må undervise mindre grupper. Derfor blir det også digital undervisning for alle.

En konsekvens av pandemien og smitteverntiltakene er at internasjonal studentutveksling er satt på vent. For mange av våre studenter som hadde planlagt utenlandsopphold i høstsemesteret, er dette selvsagt en stor skuffelse. Vi håper at det blir en ny mulighet allerede våren 2021.

Reiserestriksjonene rammer også studenter fra andre land som har søkt og kommet inn på gradsstudier på USN. Vi legger opp til digital undervisning for dem som ikke får innreisetillatelse til Norge nå, og krysser fingrene for at situasjonen snart blir bedre.

I år har det vært stor søkning til grunnutdanningene innenfor helse- og sosialfag, barnehagelærerutdanningen og økonomi- og ledelsesfag. Dessuten er det flere kvalifiserte søkere til ingeniørfagene. Søkningen til grunnskolelærerutdanningene ved USN er stabil, mens det er nedgang nasjonalt. Antallet søkere til masterutdanninger ved USN er 24 prosenthøyere enn i fjor.

USN har i år fått tildelt nye studieplasser til studieprogram hvor samfunns- og arbeidsliv etterspør kompetanse. Vi har derfor sendt ut flere tilbud om studieplasser enn tidligere år. På mange av våre studier er det likevel ventelister etterhovedopptaket. Samtidig er det fremdeles ledige studieplasser på andrestudieprogram. De aller fleste av disse studiene fylles gjennom suppleringsopptaket som nå pågår.

Samlet tyder tallene på at flere av søkerne har prioritert USN høyere på sin ønskeliste enn tidligere. Det tyder på at USN gradvis blir mer kjent og anerkjent som et universitet som gir et godt utdanningstilbud.

USN har åtte studiesteder spredt i Vestfold og Telemark fylke og Viken fylke. Denne organiseringen skal knytte oss tettere til regionalt samfunns- og arbeidsliv. Vi prioriterer anvendt, profesjonsrettet og praksisnær forskning og utdanning som også er internasjonalt konkurransedyktig. Våre studenter og ansatte skal være viktige ressurser for regionen.

Erfaringen viser at studenter som tar sin utdanning ved regionale utdanningsinstitusjoner, som USN, ofte blir bofaste og bidrar med kunnskap, kompetanse, og nyskaping i lokalt samfunns- og arbeidsliv. USN er opptatt av å bygge faglig konkurransekraft og regionale samarbeidsrelasjoner som motvirker sentralisering og akademisk talentflukt fra distriktene. Vår ambisjon er å sikre kunnskap og kompetanse av høy internasjonal kvalitet i en region der relativt få samlet sett har høyere utdanning. Det er avgjørende at nasjonale myndigheter gir oss rammebetingelser som gjør at vi også i framtiden kan tilby desentralisert, konkurransedyktighøyere utdanning i regionen.