Min venninne fra Larvik ble uføretrygdet i fjor. For å holde tritt med lån og utgifter jobbet hun en hel del mer enn helsa tålte, til hun gikk på en smell og det ikke gikk lenger.

I forbindelse med saken gjorde hun alt riktig, i den forstand at hun spilte med åpne kort og ga NAV alle papirer de ba om. Overgangen til uføretrygd gikk knirkefritt – utbetalingene startet dagen etter at sykepengene opphørte. Og feriepengene fra året før ble et kjærkomment tilskudd.

Nylig fikk Larvik-kvinnen brev fra NAV om etteroppgjør av trygden for 2019. Skatteoppgjøret for 2019 viste at hun hadde tjent så mye at hun måtte betale tilbake over 50.000 kroner! Hun ble naturlig nok svært fortvilet, for uføretrygden er ikke større enn at hun akkurat klarer seg, om hun lever svært sparsommelig. Penger til å betale tilbake hadde hun ikke, og med det trekket hun var blitt forespeilet, forsto hun ikke hvordan hun skulle klare seg.

Samtidig kunne hun ikke forstå hvordan feilen kunne ha oppstått. Gjeldsrådgiveren hennes mente at hun godt kunne klage, men ikke kom til å komme noen vei med klagen. At hun måtte ha jobbet altfor mye og på den måten tjent mye mer enn NAV hadde regnet med. Det lot til at Nav måtte ha trodd noe lignende, mens saken var at hun ikke hadde jobbet en time i hele 2019! Alt hun hadde tjent var sykepenger fram til hun ble uføretrygdet, pluss feriepengene fra året før. Ingen av delene skal tas i betraktning ved etteroppgjøret, Kravet skulle altså aldri ha blitt sendt. Det tok det flere gangers gjennomlesning av papirene før vi forsto.

Vi ringte Nav, og ble møtt av en hyggelig og hjelpsom dame, som med en gang forsto hva saken dreide seg om. Brorparten av beløpet kunne hun selv korrigere gjennom sine egne systemer, og om vi skaffet dokumentasjon fra arbeidsgiver for at resten var feriepenger, kom kravet fra Nav til å bli redusert til null.

Først var vi glade og lettet over at det hadde gått så fort og greit å få ryddet opp i saken. Det var først etterpå at vi begynte å tenke over hva hun hadde vært utsatt for. Saksbehandleren vi snakket med, forsto altså med en gang hva som var problemet i saken. Hun forsto og ordnet det så raskt og lett at vi etterpå har mistenkt at hun må ha hatt lang erfaring i å ordne opp i tilsvarende saker. Men hva med alle dem som ikke sier fra, og dermed ender med å slite med utgifter de ikke hadde behøvd?

Selve det grunnløse kravet later til å ha blitt produsert automatisk, og var ikke underskrevet av noen, mens saken ble lett oppklart med en gang noen så på den. Alle pengene som hun hadde «tjent», og som var bakgrunnen for kravet, var inntekter som alle får i overgangsperioden fra sykmelding til trygd. Vi måtte fortsatt selv dokumentere feriepengene, til tross for at det er allment kjent at man får feriepenger i året etter at man har jobbet, og at det kan regnes ut hvor mye man får.

Hun sier selv at om ikke jeg hadde grepet inn, ville hun høyst sannsynlig bare ha begynt å betale. Og vi kan ikke forstå annet enn at det må være mange som er i samme situasjon som henne, og at Nav dermed mest sannsynlig har sendt ut svært mange grunnløse krav. Til som har minst fra før, og som har minst sjanse til å finne ut at de aldri skulle ha betalt. Hvis det er sånn at NAV på tilnærmet automatisk grunnlag sender ut mange slike krav, er det god grunn til å bli skremt.

NAV-skandalen, som vi har lest om, har avdekket et system som bygger både på stivbeinte regler og en mistro til vanlige folk. Det sies at man skal være frisk for å kunne bli syk – i hvert fall hvis man må slåss med NAV-systemet for å få det man har krav på.

Hvor lenge må vi finne oss i å bli behandlet på denne måten?