Det er en endring i økonomien. Alt er blitt dyrere og mange kjenner på at prioriteringene blir hardere for å få pengene til å strekke til. Generasjoner som ikke har vært vant til dette, opplever nå å måtte rasjonere på ting de har tatt for gitt og tenker at de må ha.

Levestandarden må senkes. Et mål på levestandard kan være å se i hvor stor grad behov tilfredsstilles.

Hvilke behov har et menneske?

Å leve et fullverdig liv handler om å få dekket fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Maslows behovspyramide er en teori som har vært mye brukt for å si noe om menneskers grunnleggende behov. Det er en pyramide som bygges opp av ulike behov. Hvert behov har som forutsetning at behovene under er dekket. Nederst i bunnen ligger fysiologiske behov som mat og søvn. Deretter kommer behovet for trygghet. Etter dette kommer sosiale behov som kjærlighet og det å høre til. Når disse er dekket, kommer behovet for anerkjennelse som inkluderer selvaktelse og status. Helt på toppen ligger behovet for selvrealisering.

Les også

Har du tenkt på hva som skjer hvis du blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser?

Gjør valg basert på riktige verdier

De fleste har kjent på en litt ekkel følelse i magen når de har kjøpt noe de egentlig ikke burde. Det må ha vært et behov som utløste kjøpet, for eksempel behovet for status. Noen behov kan forveksles med andre behov. For eksempel kan behovet for mat, som ligger nederst i pyramiden, blandes sammen med behovet for anerkjennelse og status. Matvarer har ulik typer av status.

Forsøk på å opprettholde en levestandard du ikke har råd til, vil frarøve deg grunnleggende behov som søvn og trygghet. Gjør prioriteringer slik at du får dekket det du faktisk må ha for å få dekket basale behov. Når du lever mer i tråd med det du har mulighet til, får du også dekket de andre behovene dine. Sosiale behov, psykiske behov og behov for selvrealisering er ikke behov som du må dekke via materielle ting.

Les også

Sex – hvordan bli god?

Lær å like hverdager

Hver dag er ikke en fest. Men vi skal vi nå uansett kose oss da. Det er blitt en anledning for alt. I tillegg til bursdager, jul, påske, 17.mai, langhelger, ferier, lørdager på onsdag og fredagskos på jobben, så har vi hverdager. Da må vi unne oss noe ekstra for å holde ut, og fordi vi fortjener det. Det er blitt et behov. Til alle disse anledningene, er det ofte en utfordring at vi ikke har noe å ha på oss. Ofte handler ikke det om at vi faktisk ikke har klær, men at vi har skapt oss et behov for å måtte ha nye klær. Det er fullt mulig å kose seg, uten at det skal koste så mye. Nå som det er sommer, kan en brødskive på stranden eller på tur smake utrolig godt. Vi er heldige som har nærområder med utallige muligheter for å gå tur eller bade. Badetøyet fra i fjor er like brukbart i år.

Mange drømmer om å ha et mindre hektisk liv og ikke være så stresset. Det er ofte jakten på å dekke noen behov høyere opp i hierarkiet, som har gjort at de ikke dekker sine grunnleggende behov for hvile. Prøv å sette pris på alle enkeltøyeblikkene som forekommer hver dag. Det er mye vi tar for gitt uten at vi vet å verdsette det.

Les også

Anders Villum gir deg svarene på det du lurer om ferieavvikling

Vær åpen

En av mine kjepphester er at vi må tørre å si at vi ikke har råd. De aller fleste må prioritere. Selv med knallharde prioriteringer, vil det være vanskelig for noen å få dekket sine grunnleggende behov. Usikkerheten rundt å ikke vite om du har nok penger til det helt grunnleggende som mat og strøm, gjør at behovet for trygghet ikke dekkes. Det kan være til noe trøst å vite at det ikke alltid skyldes feil prioriteringer og at du ikke er alene om å ha det sånn. Mennesker er flokkdyr. De fleste vil være som alle andre, og sammenligner seg derfor med andre. Det er et grunnleggende menneskelig behov å oppleve tilhørighet og kjærlighet. Åpenhet gjør det lettere å komme ordentlig i kontakt med andre. Det er også lettere for andre å åpne seg når du er åpen.

Les også

Lommepenger – læren om verdien av penger