Jeg har siden 2016 vært aktiv med på å bygge opp Colab, Nyskapingshuset i Larvik. Det har blitt et miljø som stimulerer til personlig vekst og entreprenørskap. Når jeg går inn døren, merker jeg med en gang en stemning der jeg gledes over å være sammen med mennesker som er nysgjerrige og hjelpsomme når man har ideer som fortjener å bli tatt alvorlig, masseres, videreutvikles og kanskje realiseres.

Jeg har også etter at jeg ble 60 år søkt å finne ut hvordan jeg og vi kan bidra til at eldre i Larvik kan bli en ekstraordinær verdifull ressurs. Jeg har meldt meg inn i foreninger som domineres av eldre. Jeg har deltatt på konferanser om alderdom og helse. Jeg har deltatt i etterutdanning i eldrepsykologi. Og, jeg etablerer nå «Visdomsprenørene» på innsiden av Colab.

I min psykologiske utdanning ble jeg tidlig introdusert til at det er to faser i livet som ofte fører til depresjon og psykiske problemer. Det kalles stressende hendelser i livet. Det er når man som ungdom flytter hjemmefra og det er når en som arbeidstaker slutter å arbeide. Det er overgangen mellom arbeid og pensjonisttilværelse som er mitt fokus nå.

En del eldre har fått med seg en porsjon visdom. En del eldre har i forlengelsen av et tradisjonelt arbeidsliv fortsatt en del entreprenørielle ideer. Det kan for eksempel være å bidra i organisasjonslivet som frivillig, starte nye virksomheter, prøve seg med nye produkter, selge sine tjenester som enkeltmannsforetak eller gjøre om en hobby til en mer profesjonell virksomhet. Alt dette er vil være verdifullt for en selv, det vil som regel være til glede for andre – og noe av dette vil også sparke i gang ulike økonomiske aktiviteter. Visdomsprenørene er en felles betegnelsen på denne gruppen av eldre som fortsatt har skapende livskraft. Ordet eksisterer ikke i den norsk ordboken. Men, det er et fenomen i Larvik, nå.

Ved å etablere gruppen ønsker jeg å lage en unik arena med mennesker som har kommet inn i en ny fase av livet. Det som ofte kalles den tredje alderdom. Det skal være et miljø som bidrar til bevisstgjøring og utvikling av egen skapertrang. Ved å etablere dette innsiden av Colab får Visdomsprenørene også et nettverk av unge rundt seg og et allerede etablert støttesystem for entreprenørskap. Eldre kan være til hjelp for unge, og unge kan være til hjelp for eldre.

Eldres visdom er bygd på utdanning, erfaring og mange års reflektert skapende praksis. Mange eldre har et stort nettverk. Mange eldre har også kapital og en økonomi som gjør det mulig å satse. Jeg ser for meg et reflektert, bevisst og målrettet miljø som kan gjøre en forskjell i Larvik.

Kan vi virkelig bli en Florida-by på solkysten av Norge med en «Silicon Valley attitude»?