Det spørsmålet var det nok mange som stilte seg når regjeringspartiene forrige uke sendte ut meldingen om at Nye Veier skal overta byggingen av Ringeriksbanen. I FrP mener vi dette er en lovende start. Det er likevel langt fra nok.

Det kunne være fristende å skru klokken nesten 8 år tilbake. Ved inngangen til valgkampen i 2013 var etableringen av et utbyggingsselskap for veiene våre en av FrPs fremste prioriteringer dersom vi fikk ansvar i regjering. I denne perioden snakket Høyre bare om OPS-prosjekter, og evnen og viljen til å tenke nytt i Senterpartiet og Arbeiderpartiet var totalt fraværende.

Straks etter at FrP inntok samferdselsdepartementet i 2013 startet arbeidet med å få etablert Nye Veier. Nå 8 år etterpå ser vi synlige resultater av vårt arbeid. Veiutbyggingen går raskere enn noen gang, det bygges fremtidsrettede 4-felts veier, og kostnadene på utbyggingen går ned mens nytten går opp.

Kjører du E6 gjennom Viken eller Trøndelag, eller E18 gjennom Telemark og Agder ser du synlige spor. Lite av dette ville vært mulig uten store reformer i veibyggingen.

Likevel foreslo eksempelvis Senterpartiet og SV før valget i 2017 at selskapet burde legges ned. Vi kunne vel ikke forvente noe annet fra partier som i årtier har latt veinettet forfalle.

Nye Veier AS har lyktes fordi de har fått lov å tenke nytt, slippe politisk detaljstyring og finne mer effektive måter å drive prosjektene fram på. Veibygging har dermed på få år gått fra å være noe man snakket om, til noe man gjør. Få prosjekter trenger det samme mer enn nettopp Ringeriksbanen. Prosjektet som har vært snakket om i generasjoner, utredet og endret en rekke ganger, men aldri blitt bygget. Derfor er det en strålende idé at Nye Veier nå også får ta over prosjektet.

Flyttingen av Ringeriksbanen er et viktig første steg, men det er langt ifra nok. Flere prosjekter bør overføres til Nye Veier både av veiprosjekter og jernbaneprosjekter. Det vil vi i FrP ta initiativ til når Nasjonal transportplan skal behandles i Stortinget.

Skal vi fortsette å få mer for pengene i samferdselssektoren, få ytterligere økt veibyggingen og løfte jernbaneutbyggingen til nye høyder trengs det enda sterkere konkurranse mellom aktørene. I fremtiden bør Statens vegvesen, Nye Veier AS og Bane NOR alle kunne konkurrere seg imellom om å tilby den raskeste, beste og billigste utbyggingen av ulike prosjekter.

En viktig jobb for FrP i Stortinget de kommende ukene er dermed å få på plass flere prosjekter og nye reformer i den kommende nasjonale transportplanen.

Det er gledelig at Høyre, Venstre og KrF nå varmt omfavner FrPs reformer, og tilfører nye oppdrag, men vi må gå enda lenger og sette i gang flere prosjekter og reformer.

For FrP handler det om å bygge landet. Våre reformer bidrar til det. Samferdselsbudsjettet er nær doblet siden FrP gikk i regjering i 2013. Vi har alltid gått fremst i samferdselspolitikken, utfordret det etablerte og bevist at vi hadde rett. Det skal vi gjøre også denne gangen.

Nye Veier AS er et selskap for fremtiden.