For det første er det merkelig at skoleomkampene i Larvik kommer hyppigere enn olympiske mesterskap. For det andre er det pussig hvordan administrasjonen og enkelte politikere i Larvik åpenbart mener at veien til den pedagogiske gullmedaljen ligger i store, uoversiktlige skoler. Jeg har selv hatt gleden av å være lærer. Ved relativt små toparallellskoler der man uten nevneverdig innsats lærte seg navnet til samtlige elever ved skolen, og der lærerne ikke var flere enn at alle elevene fikk et forhold til hver enkelt lærer.

Den tryggheten det gir barn og unge kan neppe overvurderes. Og selv om man nok alltid, om man leter lenge nok, finner en amerikansk rapport med fagre ord som «synergieffekt» og «effektivitet» som lovpriser det motsatte, tror jeg det er langt mellom hver pedagog i Larvik som vil stå på barrikadene for storskoler. Som mener at elevens trygghet er proporsjonal med størrelsen på skolen. Ja, skoler kan også bli for små, men det er slett ikke tema i det tilfellet. Man skulle også tro at erfaringen kommunen har gjort seg med Fagerli, både pedagogisk og trafikkmessig, var nok til at man tenkte seg om både to og tre ganger før skolesammenslåing igjen ble tema.

Jordet skole er en velfungerende toparallellskole med en herlig landlig plassering, og allerede langt nok unna seksåringene på Rødberg. Hvor kommer denne sentraliseringstrangen fra? Er det alderen til de ansatte i administrasjonen og blant våre folkevalgte i Larvik (i dagens kommunestyre er gjennomsnittsalderen blant mennene 58 år, hos kvinnene 48 år) som gjør at man har glemt verdien av begrepet nærskole? Er det så lenge siden de selv kjøpte hus at de har glemt at det første de trolig kikket etter var hvor nærmeste skole og barnehage lå?

LES OGSÅ: Ut av det blå brygger det opp til ny skolestrid i Larvik – nå kan alt skje

For det tredje, og da er vi ved hovedpoenget i denne kommentaren, er det spesielt å registrere forslagene som nå skal utredes. Hvis man altså først skal utrede en ny plassering for Stavern skole, er Kaken ikke nevnt spesifikt. Det er pussig. Ved forrige korsvei kom Senterpartiets Even Borvik på banen med nettopp dette forslaget. Da var det visstnok for sent. Uten at et eneste spadetak var gjort. Nå står vi her fire år senere. Fortsatt uten et spadetak. Det eneste som har skjedd er at Stavern skole bare har blitt enda mer slitt. Ja, i dag er denne skolens tilstand en skam for Larvik kommune. Og er det én ting det er unison enighet om, er at noe må skje med Stavern skole. Larvik kommune kan ikke være bekjent av å sende elever til en skole som er i så dårlig forfatning.

Men hvis man nå først skal starte en ny utredning, er det vanskelig å forstå at Kaken ikke er nevnt spesielt. Her ligger det allerede en kommunal kunstgressbane, en kommunal håndballhall og en kommunal medfinansiert turnhall, altså kjempemuligheter til å kunne oppnå nettopp synergieffekt, men i positiv forstand. Anleggene ligger der allerede! I tillegg til nærliggende uteområder de fleste skoler bare kan drømme om. Skråvika, Corntin, Kyststien, Minnehallen, Leiren, en beachhåndballbane, en diskgolfbane, en treningspark. Mulighetene er enorme for både skole og SFO. Og, som en god bonus, for Sportsklubben Stag. En hel verden av aktivitetsmuligheter kan ligge bare noen meter fra kateteret. Utgangspunktet for å fylle timeplanen med fysisk aktivitet er så bra at skolen kunne blitt et fyrtårn for fysisk fostring. Vil noen annen skole i Norge kunne vise til en like unik plassering?

Allikevel virker det som enkelte Stavern-beboere har hengt seg opp i at en ny barneskole må plasseres i veikrysset oppe ved Brunla. Som ligger godt utenfor Stavern sentrum og som selvsagt ikke på langt nær gir de samme mulighetene som på Kaken.

LES OGSÅ: – Hvorfor ikke bygge den nye skolen på Kaken?

Og faktisk har jeg ennå til gode å bli møtt med et eneste godt motargument når jeg har luftet ideen for selv de mest ihuga Brunla-forkjemperne. For finnes det egentlig én eneste god grunn til ikke å legge en ny skole til et sted der infrastrukturen for ønsket aktivitet allerede er til stede? Plass er det dessuten tilsynelatende nok av på området Kaken/Leiren. Riktignok er det en annen offentlig myndighet som eier de nødvendige arealene, men man skulle tro at en ervervelse av eiendom fra det offentlige til det offentlige, for å bygge en høyst nødvendig skole, ikke er en umulig øvelse.

Så kan man heller diskutere om også Brunla ungdomsskole bør flyttes til det samme stedet, og om man i så fall bør bygge en 1-10-skole, for så å kunne selge verdifulle eiendommer der både Stavern og Brunla nå ligger. For foreldre på Rødberg vil det nok i hvert fall være langt enklere å gå med på at tenåringen med sju år ved Jordet på bagasjebrettet må sykle litt lenger til ungdomsskolen, enn at seksåringen får enda lengre skolevei enn i dag. I hvert fall med tanke på hvilke fantastiske aktivitetsmuligheter som venter skolebarna med Kaken som nærområde. At det samtidig bygges en ny, og helst større, svømmehall som erstatning for den som i så fall forsvinner på Brunla, bør være lett å enes om. Ikke bare fortjener Stavern en ordentlig svømmehall, et godt alternativ til Farrishallen har vært etterlengtet lenge.

Uansett hva politikerne til slutt blir enige om, om det forblir 50 millioner til oppussing av Stavern skole eller en ny debatt om skolestrukturen i hele området, håper jeg i hvert fall ikke at kommunens lette lommebok til slutt allikevel skulle vise seg å veie mer enn pedagogiske og tilsynelatende fornuftige argumenter når en endelig beslutning tas. Barn ved Stavern, Brunla og Jordet fortjener bedre enn at en slunken kommunekasse skal bestemme deres skolestruktur de neste 50+ årene.