BPA (brukerstyrt personlig assistanse) er en tjeneste for mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser og som har behov for bistand i hverdagen. Tjenestens formål er å være et aktivt likestillingsverktøy som skal bidra til et fritt og aktivt liv – uten begrensninger.

Ordningen ble innført i januar 2015. Det viser seg dessverre at flere kommuner behandler tildelingsbiten forskjellig. I Larvik er jeg ikke stolt av måten enkelte av søkerne er blitt behandlet på.

Det har i det senere vært publisert 3 ulike negative historier i Østlandsposten om avslag på BPA. Det er unge brukere med livet fremfor seg. Dette skaper selvfølgelig harme blant enkelte lesere.

Som Høyre-politiker har jeg stått i denne kampen siden 2016, først som ambassadør for fritt brukervalg. Dette fikk vi endelig gjennomført i fjor, til stor begeistring for brukerne. Men det var en lang og tidkrevende prosess og vi fikk knappest mulig flertall i Hovedutvalget for Helse-omsorg og Mestring. Det rare er at Arbeiderpartiet hele tiden stemmer samlet imot, et parti jeg trodde sto på de svakes side. Dessverre får de støtte av SP som konsekvent argumenterer MOT fritt brukervalg.

Nå er det tildelingen av antall timer for å oppnå rettigheter som er problemet. Høyre har hatt tildelingsproblematikken oppe i Utvalget flere ganger, men får ikke gehør for et bedre tilbud. Vi varsler igjen i neste møte 31. mai at vi ikke finner oss i å ha et dårligere tilbud enn andre kommuner og varsler sak om at kriterietildelingen bør endres. (konkret har vi bedt om en orientering før vi fremmer sak)

Vi regner heller ikke denne gangen med å få støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men dersom vi ikke får flertall, vil vi reise saken på nytt etter valget. Vi håper da Høyre får en enda bedre posisjon til å skape flertall for økte rettigheter.

Ved å utvide rettighetene noe for BPA brukerne, vil vi kunne frigjøre ressurser av helsepersonell som oftest brukes som erstatning for BPA. Mangel på helsepersonell er en av de største utfordringene vi står overfor i tiden fremover og her må det tenkes nytt, noe også Helsepersonellkommisjonen peker på i nylig fremlagt rapport.