I 2020, tok styrene i barnehagene beslutningen om å melde seg ut av Private barnehagers Landsforbund (PBL) og over i Virke Ideell og frivillighet. Det var mange forutgående prosesser som la grunnlaget for denne overgangen. PBL sitt fokus på å verne om profitt i sektoren. PBL sin manglende vilje til å forstå og drøfte forskjellene mellom ideelle barnehager og kommersielle barnehager. PBL sine vedtekter og organisering som hindrer et reelt demokrati i organisasjonen og samler makt til de største organisasjonene.

Overgangen til Virke var alt annet enn enkel.

Pensjonsordningen og Avtalefestet pensjon (AFP) løsningen i PBL samsvarte ikke med standarden for private virksomheter.

PBL sin tidligpensjon gir kun rettigheter for arbeidstakere i alderen 62 -67 og gir ikke arbeidstaker rett til å tjene penger i tillegg til uttak av pensjon.

I Virke koster AFP løsningen noe mer, men er samtidig livsvarig for de ansatte. Arbeidstakere må ha jobbet 7 av de 9 siste årene for å ha rettigheter i ny AFP ordning. Dette innebærer at arbeidstakere mellom 55 og 62 år ikke har rett på AFP ved en overgang. Dette må arbeidsgiver kompensere for på en eller annen måte. Og det er dette regnestykket som fører til at altfor mange organisasjoner ikke har mulighet til å vurdere en overgang mellom arbeidsgiverorganisasjoner.

Hindringene for reell organisasjonsfrihet for alle er viktig at blir visket ut. Alle som jobber i barnehage, bør ha mulighet til å kunne vurdere ulike arbeidsgivere. Alle arbeidsgivere bør ha mulighet til å vurdere ulike arbeidsgiverorganisasjoner. Med ulike standarder og innretninger på pensjonsordninger og AFP, ødelegger dette for organisasjonsfriheten og muligheten til å velge det som er best for de ansatte og for bedriften.

Vi håper denne streiken vil være starten på å rydde opp i dette en gang for alle.

I dag er vi med flere glad og takknemlig for at vi tok et verdivalg og meldte overgang til en organisasjon som jobber mer for våre verdier og standpunkter i forhold til barnehagedrift.