Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor er ordet skatt et «fyord» for Høyre?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den norske velferdsstaten er bygd opp på en tanke om fellesskap og likhet og at alle skal bidra etter evne og motta etter behov. På grunn av dette systemet kan vi i dag skilte med ett av verdens beste velferdssystemer. At dette er et gode kan vel ingen betvile, selv ikke folk som stemmer Høyre. Løken prøver i sitt innlegg å fremstille det å betale skatt som noe negativt, noe alle helst vil unngå. Det tror jeg ikke folk kjenner seg igjen i.

Alle som har mottatt ytelser fra stat eller kommune i situasjoner der man har vært sårbar, bør være glad for selv å ha bidratt til et så fantastisk system. Snart er alle i vår kommune fullvaksinerte, og kommunen har levert fantastisk på testing og sporing. Den regningen har staten og kommune tatt i fellesskap. Alle vil på et eller annet tidspunkt få behov for tjenester fra sin kommune, uansett om man har betalt lite eller mye skatt. I Norge er vi vant til å bidra til fellesskapet, det er for de fleste en ære. Å ikke kunne bidra til fellesskapet gjennom arbeidsliv og beskatning av inntekten er for de fleste forbundet med skam. Men, det synes ikke å gjelde for de med aller mest. Selvsagt betaler mange av dem skatt og ganske mye, men dessverre ser vi at våre rikeste er de med best kompetanse og mulighet til å slippe unna med å betale minst mulig. Det virker demotiverende på de vanlige lønnsmottakerne og det kan bli farlig!

Jeg siterer Birgitte Gula Løken i innlegg 25.8.: «SV og Rødt går inn for å øke inntektsskatten for alle som tjener over 600 000 kroner. AP og SP har foreslått økt inntektsskatt for dem som tjener over 750 000 kroner. Med dette kan ytterligere 1,2 millioner nordmenn trygt regne med å betale mer skatt enn i dag. Det vil ramme yrkesgrupper som jordmødre, lektorer i VGS, journalister, maskiningeniører, dirigenter, komponister, musikere, sangere, psykologer, kiropraktorer, regnskapsførere, politibetjenter og konduktører, som ifølge SSB har en slik gjennomsnittslønn. Dersom disse gruppene ikke viste det har de noe mottatt et rødgrønt varsel om at de tilhører kategorien «de rike».»

Da er jeg i så fall stolt av å være lektor og høre til denne kategorien. Selv om min lønnsgruppe vil få en liten skatteøkning, så vil det ikke utslagsgivende for økonomien til noen. Derimot kan det muligens dempe luksusforbruket, som bidrar til enda mer global oppvarming. Venstresida ønsker at de med mest også skal betale mest, at pengene skal settes i «arbeid» for fellesskapet. Jeg er stolt av å ha bidratt til at min kommune kan tilby gode tjenester til ungene i barnehage og skole, til at eldre får sin pensjon og at vi er i stand til å ta vare på alle så godt det lar seg gjøre. Jeg vet også at det ikke er penger nok på kommunebudsjettet til å dekke alle behov som finnes der ute. Det vet også Birgitte Gulla Løken. Når både stat og kommune trenger mer penger, virker skattelette som en veldig dårlig idé. De aller fleste ønsker å være med på denne dugnaden, men da er det viktig at alle er med, også de rikeste.

Kommentarer til denne saken