Per Manvik (i ØP 24. aug.) prøver så godt han kan å skremme folk med hvor ille vedtaket i kommunestyre om stasjon i Kongegata er, og han bruker ord i overskrifta som ikke hører hjemme i en debatt.

Per Manvik skriver at 35.000 av kommunens innbyggere ikke kan benytte en sentrumsstasjon uten privatbil. Jeg registrerer at Tor Bjørvik (i ØP 15. aug.) også opererer med at 75 % av kommunens innbyggere må bruke annet transportmiddel for å komme til stasjonen.

Bruk av tall blir ikke mer korrekt om det gjentas ofte. Det bor litt over 47 000 innbyggere i «nye Larvik» kommune. En andel av disse innbyggerne sokner ikke til Larvik stasjon og kan trekkes ut av beregningen. Det gjelder Lardal og muligens så langt ned i dalføret som Kvelde, for oss er det Sande stasjon (mot Oslo og nordover) eller Kongsberg stasjon som er aktuell stasjon så lenge Sørlandsbanen ikke er koblet på Vestfoldbanen. Foreløpig kommer vi oss til Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Skien via veiene i innlandet, og vil ikke benytte Larvik stasjon uansett lokalisering fordi det blir en omvei.

Litt googling viser at det er ca. 12.500 stemmeberettigede i Larvik sentrum og Nanset, det betyr at det sannsynligvis bor ca. 20.000 mennesker som er innenfor gang- og sykkelavstand eller en kort busstur til en stasjon i sentrum.

Men vel så viktig er stasjonens plassering for de som skal til Larvik på jobb. Hvert minutt teller på en arbeidsreise, og hvis det går med for mye tid i hver ende av en togreise til bilkjøring/buss så kan man like gjerne ta bilen hele veien. Poenget med InterCity er å gjøre toget konkurransedyktig mot privatbilen. Og vi ønsker vel at folk fra Skien, Porsgrunn, Sandefjord og Tønsberg skal pendle til Larvik på jobb? I en mulighetsstudie fra Bane NOR i 2011 forventes det at passasjertallet tredobles med nytt dobbeltspor/InterCity. Vi ser allerede en sterk økning av passasjerer mellom Larvik og Porsgrunn på grunn av kortere reisetid.

Videre forutsetter satsinga på InterCity at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Det betyr at politikerne i Larvik kommune må legge om arealforvaltningen sin og blant annet ikke tillate kontorarbeidsplasser på Amundrød eller Kverken. Slike arbeidsplasser må legges sentrumsnært.

Per Manvik skremmer videre med en anleggsperiode på 5-6 år og en byggegrop på 35 m bredde og 350 m lengde. Men de har jo klart å legge både jernbane og T-bane under Oslo sentrum. Hvorfor skal vi ikke klare det i Larvik?

I kommunestyrets vedtak forutsettes det at det benyttes en byggemetode med kortest mulig byggeperiode og minst negative ringvirkninger for lokalsamfunnet (les «cut & cover»). Traseen vil klargjøres etter hvert, og det vil ikke være en åpen byggegrop i sentrum i 5-6 år. Det er klart at det vil være krevende for næringslivet, kommunen og kommunens innbyggere i anleggsfasen, men politikerne må ikke beskrive det og gjøre det verre enn det er.

Mange av oss vil måtte bruke privatbil i mange år, men interessant er det at utbyggere nå planlegger boliger med få parkeringsplasser og mange velger bildeling i stedet for å ha sin egen bil. Bilen er gjennomsnittlig i bruk en halv time av døgnets 24 timer, den er arealkrevende når den er i bevegelse og når den står stille, også el-bilene.

Dette går på bekostning av dyrka matjord, skog og naturområder. Derfor må samfunnet, inkludert Larvik kommune, satse på kollektiv (buss og tog), sykkel og gange i framtidig arealplanlegging.

Bergljot Styrvold