Jeg leser i ØP for lørdag at Statens vegvesen vil bygge ny gang- og sykkelvei langs Elveveien.

Jeg stiller da spørsmålet om hvorfor en ikke bygger denne veien langs Lågen, kombinert med Elvestien.

En trase langs Lågen vil trolig bli vesentlig billigere og enklere å bygge enn en trase kloss inntil riksveien. Som Statens vegvesen sjøl skriver: «Mange fjellskjæringer og dårlige grunnforhold gjør byggingen av gang- og sykkelveien krevende.» Det må føyes til at bygging inntil en trafikkert riksvei vil være krevende uansett, når trafikken skal gå uhindra.

Anlegg av GS-vei langs Lågen kan gå helt uhindra av trafikken på riksveien. Dessuten er terrenget her vesentlig enklere å anlegge en vei i enn langs Elveveien.

Utfordringen er selvfølgelig Hovlandfjellet. Her må det enten sprenges, eller at GS-veien legges på bjelker rundt fjellet. Det siste kan være et både økonomisk og miljømessig bedre alternativ.

Et sentralt poeng er at Elvestien, som i dag er omtrent ferdigbygd fra Faret til Bommestad, er planlagt omlagt i området ved Hovlandberget. På en strekning her er det nærmest umulig å ta seg fram for handikappede, og vanskelig nok for folk med normal førlighet.

Hvorfor ikke kombinere elvesti og GS-vei fra brannstasjonen til Faret?

Syklistene vil få en vei som ikke er lengre, som er flatere, som er fri for trafikkstøy og eksos, og som går gjennom et virkelig naturskjønt område.

De som går Elvestien, vil få en mye bedre trase, ved å unngå de vanskelige bakkene ved Hovlandberget.

Trafikken på Elveveien vil slippe å måtte ta hensyn til et omfattende anleggsarbeid langs veien.

Det offentlige (finansiert av skattyterne) vil spare store beløp ved at en bygger EN vei/sti i stedet for to. Innspart beløp kan gå til gode prosjekter andre steder i kommunen, for eksempel GS-vei mellom Stavern og Helgeroa.

Når alle tjener på det, hva er da problemet? Kan det være sektorplanlegging/tunnelsyn? Hvem ser helheten?