Torsdag trykket ØP en annonse fra «Stiftelsen MorFarBarn» under tittelen «PRIDE-ideologien: En kulturrevolusjon med dramatiske ringvirkninger.»

Stiftelsen mener at Pride-ideologien fører til radikale endringer i måten vi tenker på og skriver i annonsen om det kristne budskapet i møte med Pride. Som alltid når vi setter på trykk annonser med kontroversielle budskap, kommer det også spørsmål fra leserne våre om hvorfor vi slipper til dette.

Det er nemlig slik i en avis at det ikke bare er det redaksjonelle stoffet som ligger under redaktørens ansvar, det gjør også betalte tekster gjennom en annonse.

For oss i ØP er det helt vesentlig at det skal være stor takhøyde for å ytre seg. I debatten om regnbueflagget på kommunale flaggstenger i Larvik, har vi sluppet til de fleste innlegg som har kommet og holdt kommentarfeltene våre åpne. Til tider har debatten vært heftig og meningene mange, men stort sett er debatten saklig, selv om man er uenig. Jeg har også vært helt åpen på hva jeg som redaktør mener om debatten som fremdeles pågår og har en ganske annen oppfatning enn «Stiftelsen MorFarBarn». Jeg mener holdningene deres er gammeldagse og skremmende, men jeg mener at ytringene de kommer med også hører hjemme i debatten. Jeg forstår at annonsen er kontroversiell for mange, men mener at den ligger godt innenfor ytringsfriheten. Det er ingen brudd på norsk lov og det må være lov å ha en mening om dette.

Det finnes opplagt annonser vi ikke ville satt på trykk. Rasisme eller oppfordring til lovbrudd er eksempler på det.

Vi i ØP får spørsmål om vurderingene vi gjør ved jevne mellomrom, det gjelder også annonser. Forrige gang jeg fikk protester og spørsmål, var da «Folkets strålevern» satt inn en annonse i ØP. Spørsmålet som redaktører må ta stilling til er om man skal akseptere dette i avisa. Selvfølgelig finnes det ting vi ikke setter på trykk, for ytringsfriheten er ikke absolutt, men jeg tror at alle leserne våre selv kan klare på gjøre seg opp en mening ved å lese ulike synspunkter i en sak.

Nestleder i Norsk Redaktørforening og sjefredaktør i Dagsavisen, Eirik Hoff Lysholm, sa det på denne måten da debatten om annonsene fra Folkets strålevern raste: « Kostnaden for at nettopp du skal kunne ytre deg fritt, er at også dem du anser for å være idioter skal ha den samme retten.»

Derfor bør kommunen fortsette å bruke regnbueflagget

ØP spør oss om Pride-flagget bør heises på kommunens flaggstenger. Partiet De Kristne Larvik mener nei.

Anja Hammerseng-Edin: «Jeg blir oppriktig lei meg når jeg leser kritikken mot Pride flaggene som heises i Larvik»

Pride, søndagsskolen og toleranse