Ja, det er dårlig stell i Larvik mht. til synliggjøring av den lokale hvalfangsthistorien. Dog er det positivt at Poesiparken, med Louis Jacby i spissen, har tatt initiativet til minnesmerket på Smiestranda. Hvalfangsten var på 1900-tallet en særs viktig næring for Vestfold inkl. Larvik.

Jeg kan sitere fra en bok utgitt nylig av en tønsbergforfatter: « I 1929 var 18 % av den arbeidsføre mannlige befolkning i Vestfold sysselsatt i hvalfangsten. I årene 1926–1930 oppnådde hvalfangsten i Vestfold dobbelt så stor brutto fangstverdi som de norske fiskerier til sammen. I mellomkrigstiden brakte hvalfangsten velstand til tross for at det var krisetider. Hvalfangsten i Sydishavet la grunnlaget for vekst, rikdom og trivsel i Vestfold».

Selv Anders Jahre berømmet Chr Nielsen som foregangsmann i norsk hvalfangst og Jahre la til «Det var før 1. verdenskrig, da Larvik var den ledende hvalfangstby». Deretter tok Sandefjord mer og mer over som den viktigste av de tre hvalbyene i Vestfold. Men Larvik var fortsatt med. Chr Nielsen & Co drev fangst i Sydishavet fram til begynnelsen av 1930-årene. De to nyskapte ekspedisjonene fra 1925/1926 i regi av Hvalfangerselskapene Globus A/S og Polaris A/S innebar en sysselsetting for ytterligere 500–600 mann og dette i en periode hvor landets arbeidsledighet tangerte 40 %. Hvilke synergier det ga i Larviks-distriktet handelsmessig kan man jo tenke seg.

Varaordfører Høiseth uttalte ved avdukingen av minnesmerket og diktet «Hval» at hvalkloa på Torstrand og Langestrand er «to beskjedne minnesmerker». Ja, målt mot hva Sandefjord har fått til (Hvalfangstmuseet, Hvalfangstmonumentet osv.), så kommer vi dårlig ut. Men vi har da noe mer: hvalkanonene v/Sjøfartsmuseet, på Rekkevik Brygge, på Fritzøe Brygge og på kaien i Helgeroa. Videre hadde vi, gjentar hadde vi, Sjøfartsmuseet med rariteter fra hvalfangsten. Ganske utrolig er gjenstandene herfra overført til sentrallager for Vestfoldmuseene IKS i Sandefjord. Utrolig? Ja, men sant! Positivt er det at Larvik Museum i de forgående to år har stått for en temautstilling for Larvik-hvalfangsten og Krigsseilere fra Larvik. Dessuten har det vært holdt flere foredrag m/film med hvalfangsten som tema. Publikum har vist betydelig interesse.

Avslutningsvis nevner jeg hvalbåten «Pol 3» som var den første skuta som kom i kamp i Ytre Oslofjord kl. 22.50 8. april 1940 – skipets kaptein Leif Welding Olsen omkom som den første nordmann ved Nazistenes angrep på Norge. Baugen er nå montert som krigsminnesmerke på Torås Fort på Tjøme – der vekker den oppmerksomhet og det tydeliggjøres at hun hørte hjemme i Larvik. Hun burde vært montert her, men ingen i Larvik reagerte. Hun gjør seg veldig godt på landsiden nær der hvor sjøslaget sto. Det er vel verdt en tur til Tjøme for å se minnesmerket med baugen og selve fortet med museum inne i fjellet.

God søndagstur.