Det er Larvik kommune som er teknisk ansvarlig for sendingen via kommune-TV.

Se hele sakslista til dagens møte i formannskapet litt lenger ned i saken, en uke for strategiplanen og budsjettet skal spikres i kommunestyret.

Selv om vedtakene endelig skal fattes 15. desember, vil mye av debatten om viktige saker foregå i dag, blant annet i sakene om Larvik bibliotek, Bølgen kulturhus, Stavern gjestehavn, nasjonalpark på Mølen, fremtidig vannforsyning og medfinansiering av idrettsanlegg.

Det vil også bli gitt ulike orientering, blant annet vil kommunalsjef Guro Winsvold orientere om Covid-19-situasjonen i Larvik, og kommunen og Vestfold vann vil redegjøre for de ulike løsningene for fremtidig vannforsyning, før politikerne skal diskutere saken.

Les også

«Ingen må tro at den økonomiske krisen i Larvik er avblåst»

Orienteringer:

Vestfold Vann v/rådgiver Kjetil Fevik og Vidar Ullenrød

Byutviklingsprogrammet v/prosjektutvikler Ingerid Heggelund

Covid 19 - status v/kommunalsjef Guro Winsvold

Saker til behandling

141/21 Godkjenning av møteprotokoll

142/21 Larvik bibliotek sak om foreløpig tiltak

143/21 Bølgen kulturhus - Utredning av organisasjonsform

144/21 Larvik Arena IKS - Representantskapsmøte 07.12.2021

145/21 Vestfoldmuseene IKS - representantskapsmøte 17.12.2021

146/21 Salg av Losen eiendommen og drift av gjestehavnen i Stavern

147/21 Oppfølging av vedtak om nasjonalpark i Larvik med utgangspunkt i Mølen

148/21 Byutviklingsprogram

149/21 Områdeplan for Faret - Nordby, gbnr 2005/64 m.fl - Sluttbehandling

150/21 Reguleringsplan/-endring for Stålaker steinindustriområde, gbnr. 1054/1, 1055/2

m.fl. Sluttbehandling.

151/21 Vannforsyning - valg av løsning for økt sikkerhet og kapasitet

152/21 Fordeling av årlig ramme for medfinansiering av idrettsanlegg 2022

153/21 3. kvartalsrapport - Primæroppgavefondet

154/21 Strategidokument 2022 - 2025

155/21 Temaplan for innovasjon og digitalisering - oppstartssak

156/21 Meldinger FSK 1.12.2021

157/21 Eventuelt