Det ovennevnte utsagnet i 1963 i have a dream er det presten og borgerrettighets forkjemperen Martin Luther King kjent for. Jeg tar dette positive utsagnet til meg.

I 2004 hadde Larvik en omdømme og branding prosess som var ledet av suksesstreneren Hans Trygve Kristiansen. I en brosjyre som ble laget viser jeg til

følgende sitat; «I den grad Larvik kan beskrives som et produkt, så er den et resultat av det vi har bak oss, det vi har rundt oss og det som skjer hver eneste dag. Altså historien, miljøet og menneskenes gjøren og laden. Dette er kilden til Larviks fremtid. Vår oppgave blir å frigjøre denne kilden med unike fordeler. Tenke i nye og større baner. Dyrke det positive. Rive ned janteloven en gang for alle. Applaudere de som tør, de som prøver, også de som lykkes. Ikke bygge demninger, heller ikke spore av alene, men samle de mange små bekker til en større kraft som kan flytte steiner vi aldri hadde klart, hver for oss. Det er slik vi blir tydeligere overfor familier som vurderer hvor de skal slå seg ned, bedrifter som avveier hvor de skal flytte, ungdom som skal ta sine skolevalg og reisende som diskuterer hvor neste ferie skal gå. Når alt kommer til alt handler det om samhold. Å innse at vi alle er en del av storsamfunnet Larvik, at vi alle har nytte av hverandre, at vår mulighet til å lykkes faktisk øker dersom sidemannen gjør det, at Larvik ikke er større enn at det er best å jobbe mot felles mål. Det betyr ikke at de enkelte lokalsamfunn, organisasjoner, bedrifter eller foreninger skal tape sin identitet. Tvert imot. Den beste måten å bidra på er å være seg sjøl – bare litt mere enn før. Kan du hjelpe Larvik å innfri ett av sine løfter, har du gjort en kjempejobb. Kan du fremstå slik at verdiene våre blir mere synlige, enda bedre. Fra kilden springer noe ut. Kilden er ny, frisk og sprudlende. Den er i bevegelse, under forandring. Akkurat som Larvik!»

De ovennevnte idealene som ble formidlet for ca. 15 år siden har dessverre ikke blitt realisert. Nå må ordfører Erik Bringedal vise at ord til handling hører sammen. Hvis vi nå ikke får til en forutsigbar samhandling politisk i Larvik, så vil vi ikke være troverdige lenger.

Det som kjennetegner et godt lederskap og prestasjonskultur og innen idrett/næringsliv 2007 ble det utgitt en bok som heter «Fra ord til handling», forfattet av Dag Kaas, Johan Kaggestad og vår egen guro på hvordan det er å bygge en prestasjonskultur Hans Trygve Kristiansen. Fra ord til handling viser at det tilnærmet det samme som skal til for å lykkes uansett arena eller bransje. I denne boken presenterte de den grunnleggende filosofien bak prestasjonstenkningen innen norsk toppidrett. Boken handler om hvilke grunnleggende metoder som bør utvikles for å utvikle gode lag og enkeltpersoner.

I Sandefjord kommune med ordfører Bjørn Ole Gleditsch i spissen har en et kulturtilbud som en kaller for Den Kulturelle Vandringstaven som kan sammenlignes med noe av det formidles innen studie Nille og musikk- og danselinjen. DKV i Sandefjord er et nasjonalt fyrtårn. Det som har skjedd i det politiske Larvik over flere år med mangel på samspill og konsensus; enighet i politiske handlinger og prioriteringer, så kunne det kanskje være en idé at ordfører Erik Bringedal med sine kommunalsjefer/politiske gruppeledere prioriterte i å delta på dette kurset som avvikles på Farris Bad med Hans Trygve Kristiansen i spissen. Jeg vet at forelesere her holder et meg godt fagnivå og har vært med på å skape solide økonomiske resultater for sine eiere og bedrifter.

Utfordringen fremover er nå å få slutt på all polarisering og konflikter i det politiske systemet. I de senere år har det vært preget av stadig omkamper og interpellasjoner. Nå må holdningen være at en fremsnakker og løfter vår by sammen i flokk. Våre bystyrerepresentanter og ombudsmenn må nå tenke kollektivt og fellesskap. Vi må tenke på at når vi til neste år skal feire vår bys 350 års jubileum så skal det skinnes og begeistres over alle prosjektene som skal være på plass. Nå må holdningen være at mantraet som skal prege Larvik by fremover er fra ord til handling.

Det som nå skjedd i flere år i det politiske systemet pga. mangel på samarbeidskultur er det som uttrykkes i tittelen på Ari Bens bok «Trist som faen»