Gå til sidens hovedinnhold

I Norge har vi kommet langt med likestilling mellom kjønnene. Men det er fortsatt en vei å gå.

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hennes Majestet Dronningen talte nylig til næringslivet i Jordan og sa at kvinner i arbeid har hatt større påvirkning på norsk økonomi enn olje og gass til sammen. Og akkurat dette sier noe om viktigheten av likestilling.

I Norge har vi kommet langt med likestilling mellom kjønnene, det er det ingen tvil om. Men det er fortsatt en vei å gå. Statistikken over lønn i Norge viser fortsatt at menn tjener mer enn kvinner. Kvinners lønn utgjør 87,56 % av menns lønn jf. tall fra Statistisk sentralbyrå. Mens statistikken over studenter i høyere utdanning viser at det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning her hjemme i Norge.

Og akkurat jenter og utdanning er et viktig tema. Hvis vi ser litt utover Norges grenser, er det slik at de aller fleste barn i verden begynner på skole. I fattige land faller ofte jentene fra, fordi de må bidra hjemme. Enten det er for å jobbe eller bli giftet bort i ung alder.

Likestilling er en menneskerett og en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Å styrke kvinner og jenter øker økonomisk velstand for alle, gir bedre helse og skaper mer fredelige og stabile samfunn. Det å myndiggjøre kvinner og promotere likestilling mellom kjønnene er avgjørende for å øke tempoet i bærekraftig utvikling og har en forsterkende effekt på alle andre utviklingsfelt.

Soroptimister i hele verden arbeider nettopp for å styrke kvinner og barns stilling, og har særlig fokus på utdanning, helse og bekjempelse av vold mot kvinner. Soroptimist International er en frivillig internasjonal organisasjon for yrkesaktive kvinner. Larvik Soroptimisklubb har fokus på bl.a. Europas fattigste land, Moldova. Der har vi forskjellige hjelpeprosjekter som å gi skolemat til fattige barn slik at de kan klare å fokusere på skolearbeidet sitt. Vi støtter også kvinner som ønsker kunnskap i engelsk, og ungdom som har behov for å lære livsmestring gjennom «Life skill»-kurs.

«Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner» har helt siden 1985 gitt kvinner støtte til yrkesutdanning. Dette fondet er vi spesielt stolte av her i Larvik, fordi et av våre medlemmer, Wenche Klunderud, var med på å starte opp fondet. Så langt har 1144 kvinner fått økonomisk hjelp til utdanning, og søknader renner inn hvert år, hovedsakelig fra Afrika. Larvik soroptimistklubb har i tillegg støttet fem kvinner i Rwanda slik at de kan gjennomføre høyere utdanning. Vi er stolte av at vi gir kvinner støtte, nettopp til utdanning og selvstendighet. Og selv om det er bare noen få vi kan hjelpe, så er det viktig å kunne bidra der vi har mulighet.

I 2020 er det 25 år siden den store kvinnekonferansen i Beijing. Konferansen vedtok «The Beijing Declaration and Platform for Action». Beijing-plattformen var den mest progressive plattformen for kvinners rettigheter og likestilling som ble vedtatt. Plattformen har blitt stående som referansepunkt i det globale likestillingsarbeidet. Nå, 25 år etter, legger FN inn et ekstra trykk, der særlig de unge stemmene løftes fram.

Temaet for årets kvinnedag er «Jeg er generasjon likestilling og realiserer kvinners rettigheter» [I am Generation Equality: Realising Women's Rights], og spiller på det faktum at dagens unge vil være de første som har muligheten til å oppleve reell likestilling.

Likestilling og kvinnesak handler om respekt for menneskeverdet. Derfor er kvinnedagen fortsatt en viktig dag å markere. Kanskje ikke som en kampdag med tog og faner, men iallfall som en dag med fokus på kvinners rettigheter og kvinners rolle i samfunnet. I Larvik blir dagen markert med eget arrangement på Bølgen. Der vises også filmen «Woman», en dokumentar om kvinners liv i dag. Og vi i Larvik Soroptimistklubb er til stede med egen stand. Vi sees vel der?

Gratulerer med dagen!

Rigmor Haug

Larvik Soroptimistklubb

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.