Ble du også en smule forvirra etter at politikerne i formannskapet hadde sagt sitt om biblioteket?

Formannskapet har altså bestemt at biblioteket skal bygges opp igjen der det lå. Eller, har de egentlig det? Politikerne valgte å lukke møtet da denne saken ble behandlet, så offentligheten kan ikke være helt sikker på hvordan diskusjonen egentlig var, men vi vet at det dreide seg om forsikringsoppgjøret etter brannen.

Politikerne forklarer at man får igjen betydelig mer på forsikringen ved å gjenreise bygget der det sto. Et alternativ til gjenoppbygging hadde vært å få et kontantoppgjør, men det ville ført til en avkorting på 35 prosent og en lavere erstatningssum, blir det hevdet. Dermed vedtok formannskapet en løsning som innebærer at bibliotekbygget blir gjenreist der det sto.

Så da skulle man kanskje tro at biblioteket dermed blir liggende akkurat der, i det nye bygget, i overskuelig framtid. Det er slett ikke sikkert. Høyres gruppeleder, Birgitte Gulla Løken, sier at vedtaket ikke nødvendigvis betyr at biblioteket blir i den nye bygningen. Politikerne har kun sørget for å hente ut en erstatningssum som betyr at bygget blir gjenreist, men at det ikke låser kommunen i diskusjonen om hvor selve biblioteket skal være i framtiden.

Så er det jo fristende å spørre: Hva skal bygget inneholde hvis det ikke skal være bibliotek? Og uansett hvordan man vrir og vender på det, betyr ikke vedtaket i formannskapet at lokaliseringsdebatten er ferdig og at formannskapet bak lukkede dører nå har bestemt at biblioteket skal ligge der det lå før brannen? Eller mener politikerne at det er naturlig med en ny sak om å flytte biblioteket til et annet sted etter at det er bygget opp på det samme stedet som det var?

Det er godt mulig det er fornuftig at biblioteket bygges opp igjen på samme sted. Det er mange som applauderer og mener det er det eneste fornuftige, men selv om politikerne sier det godt kan skje at biblioteket flyttes til et annet sted enn gang i framtiden, er det lite trolig at det skjer. Det betyr, etter min mening, at formannskap bak lukka dører har satt lokk på debatten uten å spørre hva folk flest tenker. Da møtet var over hadde politikerne vedtatt at bygget skal gjenoppføres i Badeparken, med samme arkitektur. At man i ettertid sier det godt kan skje at biblioteket kommer et annet sted, virker lite troverdig. Dessverre.

I et demokrati er poenget å forankre beslutninger så bredt som mulig. Politikerne skal ta rasjonelle og kompetente beslutninger der hovedformålet ikke bør være å stenge folk ute. Når det gjelder biblioteket burde politikerne i Larvik tenke på at det å kjøre en prosess bak lukka dører er lite heldig. Jeg forstår at flertallet begrunner det med strategi i forhold til forsikringsoppgjøret, men resultatet blir også at det i realiteten er bestemt hvor biblioteket skal ligge uten en debatt hos folk flest.

Burde ikke Larviks folkevalgte istedenfor invitert til folkemøter og dermed la flest mulig stemmer komme til orde i denne saken så tidlig som mulig? En demokratisk prosess starter med at flest mulig får uttale seg og komme med innspill, dette knas videre på av de folkevalgte og så er det til slutt administrasjonens oppgave å gjennomføre.

Vi ser dessverre at saksgangen i flere norske kommuner er demokrati snudd på hodet: Det starter med at byråkratiet foreslår noe, så skal de folkevalgte overtales til å vedta dette og så skal folket overtales til å tro på at det som er bestemt er fornuftig. I en sak som engasjerer byens befolkning slik biblioteket gjør, burde alle se verdien i en åpen og bred debatt.

– Høyre vil som den klare hovedregel ha åpne dører, men det går opplagt ikke når man skal legge en strategi hvor man risiker å tape millionbeløp, sier Høyres gruppeleder. Paradokset er da at Høyre utgjør flertallet som lukker dørene i denne saken.

Uansett hva slags begrunnelse politikerne har hatt for å behandle saken bak lukkede dører har det ført til at det er lagt lokk på en sak som burde vært diskutert i hele befolkningen.