I sju år har man forsøkt å få lov til å bygge her – nå vurderer de å saksøke kommunen: – Pinlig for politikerne

Rådmannen sier ja. Fylkeskommunen sier ja. Men politikerne hører på naboene og historielaget og sier nei. Punktum er definitivt ikke satt for boligstriden i Vebergsgate på Østre Halsen ennå.