Gå til sidens hovedinnhold

I veien for deg og meg – men bryr vi oss om det?

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Har du tenkt på hvor farlig det kan være at vi bilister trykker hardt på gassen i områder der fartsgrensene er redusert på grunn av veiarbeid?

Det er en kjent situasjon. Du kommer kjørende på E 18 og møter skilt som forteller deg at hastigheten er redusert. Når du må ned fra 110 til 50 km/t virker det særdeles sakte. Ofte kommer skiltene i god tid før du kommer til området der veiarbeidet pågår og det betyr at du må kjøre lenge i lav hastighet, noen ganger uten å skjønne hvorfor. Så har du tilfeller der det bare er et kjørefelt og du får biler tett opp til deg som tydeligvis mener at du kjører for sakte.

Hver femte dag blir arbeidere langs veien skadet, viste statistikk fra Statens vegvesen. Statistikken er noen år gammel og viser tidsrommet fra 2010 til 2015. Da den dystre statistikken kom, ba Statens vegvesen og andre som jobber i veien innstendig bilister om å vise hensyn.

– Det har dessverre vært en tragisk utvikling når det gjelder antall ulykker. Trafikken har økt enormt, særlig de siste årene. De vil ha ny vei, men de vil ikke vente, sa Ole Petter Andersen, distriktsleder i Veidekke Industri avdeling Vestfold og Telemark, til NRK.

– Vi ser jo at trafikantene har altfor lite respekt for veiarbeidsområder, og ikke minst den trafikkreguleringen som må skje der når det gjelder hastighet, dirigering av trafikk og alle former for skilting, sa prosjektleder hos Statens vegvesen, Tore Braaten, i en annen sak fra NRK samme år.

Siden statistikken er noen år gammel, tok jeg kontakt med Statens vegvesen denne uka for å høre om ting har blitt bedre de siste årene. Jeg fikk statistikk fra 2016 og fram til nå og rapporten viser såkalte uønskede hendelser under veiarbeid. Det er registrert 111 personskader de fire siste årene og dette omhandler skader der hendelsesforløpet er klassifisert som enten påkjørsel, kollisjon, utforkjøring eller velt ved trafikkregulering/arbeidsvarsling. Hvis vi bryter ned statistikken til å kun være tilfeller der trafikanter som har passert stedet er involvert, er det registrert 44 hendelser med personskade på noen som jobbet langs veien. Hvis man ser på hva entrepenørene selv har rapport om, viser det blant annet at det har vært 48 kritiske hendelser der det oppsto nesten hendelser og farlige situasjoner. Hvis du er lite interessert i statistikk kan vi trygt oppsummere med at det har vært for mange hendelser der folk har jobbet på veien.

Jeg må ærlig innrømme at jeg selv er for sløv når det gjelder å senke farten, særlig på de strekningene der det kan virke meningsløst at farten er satt ned. Noen ganger ser man jo at ingen jobber der. Jeg forstår likevel at det er ting vi som bilister ikke ser, det kan mangle rekkverk, det kan stå anleggsmaskiner på siden eller veiarbeidet kan starte rundt neste sving. Hovedpoenget er at det er en grunn til at hastigheten er satt ned og at sikkerheten for dem som jobber der og bilistene er det viktigste.

Det er alltid noen som ikke senker hastigheten i det hele tatt. Selv om 50-skiltene lyser mot deg og du legger deg pent i høyre felt og senker hastigheten, kommer det biler i venstre susende forbi. Det virker nesten som bilistene enten ikke ser skiltene eller bare gir blaffen. Hvorfor vi oppfører oss på den måten er ikke lett å si, men det er helt klart at det setter folk i fare. Når man ser de dramatiske tallene fra Statens vegvesen er det grunn til å bli svært utrolig over hva slags trafikanter vi er som helt bevisst setter andre i fare.

Jeg ser at mange mener at fartsgrensene er unaturlige og at Statens vegvesen bli bedre på å sette opp igjen til opprinnelig fartsgrense når arbeidene er avsluttet for dagen eller uka. Daværende samferdselsminister Jon Georg Dale sa i 2018 at «dersom det ikke er grunnlag for å sette ned fartsgrensen, fordi arbeidet er avsluttet og ingen maskiner er til hindre for vanlig trafikk, skal den ikke settes ned. Det fører til utålmodige bilister som i verste fall blir frustrerte og kan skape farlige situasjoner. Det må vi forhindre.» Han ba Statens vegvesen se på egne retningslinjer.

Det er ikke vanskelig å være enig i at fartsgrensene må være logiske, men jeg syntes det er særdeles farlig dersom det er vi bilister som skal avgjøre om en fartsgrense er riktig eller ikke. Sikkerheten for dem som jobber i veien, og for andre trafikanter, bør være mye viktigere enn om bilister blir utålmodige. Er det virkelig så vanskelig å senke hastigheten? Har vi det så travelt at vi ikke har tid til å sette ned farten for å øke sikkerheten for folk som skal gjøre veien bedre?

For å bruke et slagord som Statens vegvesen hadde for noen år siden om de som jobber i trafikken: «Vi er i veien for deg.»

Kommentarer til denne saken