Vil bruke IKEA-stein for å bli større

Kan vokse: Larvik havn har igangsatt forberedelser for en reguleringsprosess som skal legge planmessig grunnlag for å ta imot steinmasser.Flyfoto: Bjørn Jakobsen

Kan vokse: Larvik havn har igangsatt forberedelser for en reguleringsprosess som skal legge planmessig grunnlag for å ta imot steinmasser.Flyfoto: Bjørn Jakobsen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Larvik Havn har lenge ønsket en utvidelse av arealene på Revet. Nå ser man på mulighetene for å fylle ut med steinmasser fra blant annet IKEA-tomta på Danebo.

DEL

– Vi har igangsatt forberedelser for en reguleringsprosess som skal legge planmessig grunnlag for å ta imot steinmasser, forteller havnedirektør Jan Fredrik Jonas til Østlands-Posten.

I et vedtak fra september anmoder formannskapet i Larvik Kystverket om å se på mulighetene for å benytte sprengte steinmasser til samfunnsnyttige formål, som for eksempel havnevirksomhet.

I den forbindelse bes også rådmannen om, som det heter i vedtaket, «å undersøke om Larvik Havn og Larvik kommune kan se på muligheten for å iverksette tiltak som muliggjør mottak av overskuddsmasser ved å fylle ut Revet og Indre Havn».

Havnesjef: Jan Fredrik Jonas.Arkivfoto: Lasse Nordheim

Havnesjef: Jan Fredrik Jonas.Arkivfoto: Lasse Nordheim

Havnesjefen understreker at ingenting er avgjort ennå og at man kun har begynt å se på muligheter og konsekvenser ved en eventuell utfylling.

– Det er viktig å understreke at prosessen som vi nå har startet opp, er på et avklarende stadium. Å benytte overskuddsmasser fra vår region til å videreutvikle Larvik Havn som et sentralt logistikk-knutepunkt ses på som en stor samfunnsøkonomisk mulighet, sier Jonas, som ikke legger skjul på at større havnearealer vil ha stor betydning for Larvik Havn i årene som kommer.

– Økte arealer vil bety handlingsrom og muligheter for å utvikle havna. Vi er nødt til å tenke på hva som kan komme framover. Det er for eksempel ikke lenge siden det var aktuelt å flytte sandefjordsfergene hit; det jobbes med å starte gruvevirksomhet i fylket, og det jobbes med å tiltrekke offshore-næringen hit til Larvik – for å nevne noe.

Foreløpig forslag: Slik ser det foreløpige forslaget til planavgrensning ut.Illustrasjon: Larvik Havn

Foreløpig forslag: Slik ser det foreløpige forslaget til planavgrensning ut.Illustrasjon: Larvik Havn

Hentes fra Danebo

Steinmassene er tenkt hentet fra flere steder. Fra arbeidet med å gjøre innseilingen til Grenland dypere, kan det trolig hentes ut 220.000 fastkubikkmeter til samfunnsutviklende formål.

Minst like mye kan komme fra Danebo, hvor grunnarbeidene på tomta der det nye IKEA-varehuset skal stå klart i 2018, vil generere inntil 280.000 fastkubikkmeter, tilsvarende 400.000 kubikkmeter løst utlagt i deponi. Disse massene er planlagt tatt ut i løpet av neste år.

Revstien må flyttes?

En utfylling på Revet vil nødvendigvis få konsekvenser for både landskap og friluftsliv i området. Kystlandskapet vil bli endret, og det samme gjelder for Revstien som er etablert langs sjøfronten.

«En videre utfylling vil kunne medføre en flytting av skulpturen (Heyerdahl-monumentet, journ.anm.) og omlegging av kyststien. Dette må vurderes i planarbeidet,» heter det i et tidlig planleggingsdokument.

Størrelsen på en eventuell utfylling er så langt ikke klarlagt. Dermed er det heller ikke kjent hvor store sjøområder som til slutt vil kunne gå inn i en ny reguleringsplan.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.