Men også regiontog!

Jeg er overbevist om at fremtiden ikke bare vil snakke om IC – tog gjennom Vestfold, men også regiontog mellom Oslo – Drammen- Tønsberg – Porsgrunn, Kristiansand og videre mot Stavanger. Dette har jeg ment før, og gjør det fortsatt.

Hvor meget tror du det vil koste å fornye den gamle Sørlandsbanen med dobbeltspor medfølgende infrastruktur? Det vil den norske stat og andre neppe ha råd til tror jeg. Da det å bygge jernbane bare blir dyrere i fremtiden så langt vi kan se?

At den nye jernbanen også utvikles som «regionbane» snakkes og skrives det lite om. I hvert fall ikke her i Larvik. Den dagen vi ser forbi vår egen navle mener jeg hele prosjektet vil få en helt annen karakter på alle måter, økonomisk, miljø, og transportmessig mellom Oslo og Stavanger.