Gå til sidens hovedinnhold

Ikke riv ned når vi andre bygger opp

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til politikerne i opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Regjeringen har nå, for første gang på svært lang tid, varslet en økning på dans. Omkring 11 millioner fra statsbudsjettet går nå til dans. For Vestfold og Telemark fylke betyr dette at Dansekunst i Grenland (DiG) har havnet på statsbudsjettet. Hovedutvalget i kultur har enstemmig vedtatt å satse på dans gjennom dette regionale kompetansesenteret. Det profesjonelle dansefeltet skal endelig bygges opp.

DiG er kjent med at Fylkestinget vurderer å legge ned 45 studieplasser innenfor musikk, dans- og drama i fylket. Det vil si hele Thor Heyerdahls tilbud for dans.

Det er da meget paradoksalt at fylket vurderer rive ned igjen i den andre enden gjennom å kutte plasser på dans i videregående skole. Danselinjer på vgs er starten på et utdanningsløp innen dans og en viktig del av næringskjeden. Ved å legge ned danselinja på Thor Heyerdal viser man en mangel på kunnskap om hva som skjer nasjonalt og regionalt for dansekunsten.

Stopp dette i tide og la oss bidra til å styrke dansemiljøet og gi unge talentfulle dansere en god start på kunstnerlivet!

En eventuell nedleggelse av danselinja vil ha store negative ringvirkninger for dansefeltet i regionen. Først og fremst vil utdanningstilbudet bli dårligere og antall arbeidsplasser innen dans vil reduseres betraktelig. Mulighetene for unge som vil satse på dans vil altså bli dårligere og muligheter kan igjen ha påvirkning på interesse og dermed også gå utover danse- og ballettskoler. Regionen mister ikke bare arbeidsplasser for danselærere, men også en svært viktig del av sitt fagmiljø. De videregående skolene i Vestfold og Telemark er med sitt gode miljø og høyt utdannende lærere en svært viktig del av DiG sitt Faglige Forum. Disse inspirerer andre og bidrar aktivt til et levende dansefelt i regionen med fokus på økt kunnskap og vekst.

Dansekunst i Grenland har et godt samarbeid med danselinjene i fylket, både Thor Heyerdahl og Skien vgs. Deres elever og lærere er viktige deltakere innen våre aktiviteter og arrangementer. DiG sine oppgaver strekker seg over et stort spekter og ut til en bred målgruppe. Det å forvalte fagmiljøet i fylket og dansepedagogenes interesser er en av de viktigste. I tillegg ser vi viktigheten av ha å inkludere danseelever/-studenter i et profesjonelt miljø.Det er plass til to danselinjer i vårt fylke. Forslaget om å nå kutte 15 plasser, slik at kun 15 gjenstår er uakseptabelt!

Trenger vi virkelig fortsatt å argumentere for at kunst og kultur er viktig i utvikling av barn og unge?

En nedleggelse av studietilbudet på dans ved Thor Heyerdahl videregående skole vil ødelegge for næringskjeden innen dans i regionen. Det vil sørge for et fattigere utdanningstilbud for de unge i fylket og det kan være med å kutte motivasjonen til dans (hvorav en sunn aktivitet) ellers. Det vil sørge for færre arbeidsplasser for dansere i fylket og et svakere fagmiljø, som igjen vil gjøre det mindre attraktivt for denne yrkesgruppen å etablere seg her. Endelig skal dansen få vekst i den ene enden, det henger ikke i hop at den skal rives ned i andre enden.

Dansekunst i Grenland fraråder på det sterkeste en nedleggelse av danselinja ved Thor Heyerdahl vgs!

Dansekunst i Grenland (DiG) er regionalt kompetansesenter for dans i Vestfold og Telemark. DiG er en del av en viktig nasjonal infrastruktur og er en av 11 kompetansesentre rundt om i landet. DiG danner en plattform som gir liv og styrke til det kunstneriske mangfoldet innenfor scenekunst i regionen, setter dansen i søkelyset regionalt og gir dansekunstnere nasjonalt flere muligheter. DiG er lokalt forankra i Vestfold og Telemark og er del i et nasjonalt og internasjonalt nettverk.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.