Actis er glad regjeringen prioriterer sårbare barn og unge i revidert nasjonalbudsjett. Nå må kommunene gjøre det samme.

I starten av mai ble det klart at regjeringen bevilger 400 millioner kroner til barn og unge som har hatt det ekstra vanskelig i koronatiden. Det er bra, for behovet er stort. I perioden 12. mars til 6. mai var det ifølge Aftenposten over 15 000 barn og unge som tok kontakt med Alarmtelefonen, Kirkens SOS, Røde Kors og Blå Kors via chat eller telefon. En markant økning fra tidligere år. De anonymiserte loggene som Aftenposten fikk tilgang til, ga et dystert øyeblikksbilde av den virkeligheten flere tusen barn og unge har levd i siden koronaen rammet Norge.

Millionene er gitt i form av en tiltakspakke der intensjonen er at flere barn og unge skal få tilgang til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Og at de med ekstra store behov skal få glede av ulike avlastnings- og aktivitetstiltak gjennom sommeren og kanskje få hjelp til å få tatt igjen noe av tapt undervisning. Fra våre medlemmer som driver ferie- og fritidsaktiviteter rettet mot sårbare barn og unge, som Blå Kors og IOGT, vet vi at mange trenger slike tiltak. I år er antakelig behovet for et trygt pusterom og positive opplevelser enda større.

Vi skulle gjerne sett at pengene fra regjeringen ble øremerket. Av erfaring vet vi at kommunene i en normalsituasjon ofte nedprioriterer innsats for utsatte grupper. Nå som kommuneøkonomien er ytterligere presset av mange uforutsette utgifter og dårligere skatteinngang, vil prioriteringene bli enda vanskeligere.

Bekymringen bunner i en undersøkelse i regi av Kommunal Rapport og Rus & Samfunn, som viser at hver fjerde kommune ikke har trappet opp innsatsen eller tilbudet til mennesker med rusproblemer, selv med friske midler som har fulgt Opptrappingsplanen for rusfeltet.
En Fafo-evaluering viser også at kommunene ligger langt etter å oppfylle regjeringens ønsker med Opptrappingsplanen.

Sårbare grupper har ofte ikke store pressgrupper som står på barrikadene for dem – dermed taper de ofte i kampen om midlene som overføres kommunene. Nå har du som lokalpolitiker mulighet til å gjøre en forskjell gjennom å sørge for at de friske midlene når helt fram.