Siden 1973 har det ligget et betongdekke over det som tidligere var en småbåthavn på innsiden av Vestre brygge. Grunnen til at det såkalte «lokket» så dagens lys var at Larvik skulle få en ny og moderne Peter Wessel, som kunne ta betraktelig flere biler enn forgjengeren, noe som igjen utløste behov for større biloppstillingsplass på land. Da valgte man delvis å fylle ut bassenget og delvis legge et betongdekke over den fine småbåthavna fra tidligere tider.

Som sikkert mange har fått med seg har deler av området innenfor Pakkhuset blitt avsperret for ferdsel, da kommunen har ansett det som farefullt å ferdes der. Farefullt fordi betongkonstruksjonene etter nærmere 50 år begynner å svikte, ref. tilstandsrapport fra rådgivende ingeniør Kokkersvold. Armeringen ruster og betongen sprekker, noe som igjen gjør at bæreevnen svikter. Dette gjelder ikke hele Indre havn, selvsagt – og heller ikke alle betongkonstruksjonene som ble satt opp den gang vi fikk stadig større ferger, men spesielt det området der den tidligere småbåthavna lå er det behov for enten å utbedre konstruksjonene eller, som flere sentrale politikere i Larvik tar til orde for, fjerne dem.

Ved å gjøre dette grepet fjerner vi altså et problem. Vi rydder samtidig opp i et område som nå bærer preg av å være midlertidig satt i stand. Tidligere ordfører Øyvind Riise Jenssen skal ha for den fantastiske jobben han gikk i bresjen for ved å forvandle asfaltørkenen i Indre havn til en riktig flott møteplass med midlertidige tiltak som plen og planter, stupetårn, sandvolleyball- og basketbaner, iskiosk og Pakkhuset. Men nå må vi feste blikket på noe som er mer permanent. Vi har ikke på langt nær tatt ut potensialet som ligger i Indre havn! Som en tidligere kollega fra Drammen sa til meg: Det er jo litt stusslig der nede da ...

Dette handler om mer enn å sikre et område og rydde opp i en bokstavelig talt lite bærekraftig situasjon over tid. Ved å ta dette grepet får vi et nytt maritimt byrom som markerer startskuddet for en videreutvikling av Indre havn og byutvikling i Larviks waterfront. Vi har hatt midlertidige løsninger lenge nok. Larvik Høyre mener at tiden er moden for også å se på en løsning med gangforbindelse mot Bøkkerfjellet samt mer liv på Østre brygge for å nevne noe; hvilken annen by i Norge ville sittet og sett på at Østre brygge – og Tollboden for den saks skyld – ikke ble tatt i bruk til mer publikumsrettet aktivitet?

Så hører vi skeptikerne hevde at dette blir for dyrt og at dette har vi ikke råd til. Spørsmålet er vel snarere om vi har råd til å la være. Vi i Høyre vil i alle fall ikke bli stilt til ansvar den dagen betongen kollapser fordi vi ikke foretok oss noe. For en dag kollapser den – så vi kan like gjerne foreta oss noe nå. Det er flott at flere av partiene i Larvik ser dette. Gå selv og ta en titt innenfor Pakkhuset så skjønner du hva vi mener. Vi må stille oss spørsmålet; Hva er mest fornuftig – å bruke penger på å utbedre dårlige konstruksjoner – eller penger på å fjerne problemet og gjenskape noe som er historisk korrekt?

I sin tid hevdet kritiske røster at vi verken hadde råd til å flytte ferga ut på Revet eller å bygge Bølgen, men vi klarte det. Kommunen og næringslivet bidro sammen til at disse prosjektene lot seg gjennomføre, og det kan vi få til også på Indre havn – med eller uten båndlegging av arealer. Arendal har sin Pollen – vi i Larvik får (tilbake) vår etterlengtede gjestebåthavn og Fiskerbrygge (som altså ikke var stedet man fisket, men der man i gamle dager solgte fisken).

Avslutningsvis håper vi som brenner for videre utvikling av Indre havn at flere hiver seg på og vil bidra – dette kan bli sjov! – som danskene ville sagt.