Gå til sidens hovedinnhold

Ingen hast!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forrige søndag var vår lille skolestarter på besøk på Stavern Skole. For henne blir skolen fra høsten det viktigste stedet utenfor hjemmet. Hun har spurt om å få dra dit flere ganger, men vi voksne har utsatt det så lenge som mulig fordi vi har vært bekymret for skolens tilstand. Derfor har vi alltid «hastet» forbi på vei til eller fra Stavern.

Mens vi viste henne rundt i skolegården, stilte hun spørsmål om knuste glassruter, manglende leker i øvre skolegård og hvorfor noen hadde skrevet stygge ord med store bokstaver ved inngangspartiet. Det er vanskelig å svare på sånne spørsmål når de stilles av en 6-åring. Enda vanskeligere er å måtte berolige henne om at det ikke er så ille og at det vil bli bedre før skolestarten hennes.

Lovnader om bedring på Stavern skole har vi imidlertid fått. Bir­git­te Gul­la Lø­ken (H), Elin Nyland (Ap) og Olav Nord­heim (Sp) uttalte følgende om lekeplassen i for­mann­ska­pet 4. mars 2020:

«Vi er helt ty­de­li­ge på at det­te skal ord­nes straks, slik at ele­ve­ne kan være ak­ti­ve i fri­mi­nut­te­ne».

Bakgrunnen for nevnte uttalelser var at Foreldrearbeidsutvalget (FAU) på Stavern Skole hadde satt opp sperrebånd rundt lekeapparatene i skolegården grunnet manglende sikkerhet.

Da vi besøkte skolen forrige helg, ble vår datters inntrykk av sin nye skolehverdag reddet av en liten huske i enden av skolegården.

Det reddet dagen.

Men hvor lenge er denne ene husken «nok»? Jeg vet at FAU gjør en god jobb, herunder for å sikre midler til opprustning av utearealene, men hva med resten? Når kan elevene vente bedring? Vil utfordringene med dårlig inneklima, beskrevet i ØP i fjor høst, bli løst?

Som forelder til en liten, kommende elev på Stavern Skole, har jeg prøvd å jakte litt informasjon.

I forbindelse med budsjettpresentasjonen i ØP desember 2020, uttalte Høyres kommunestyrerepresentant Thomas Løvald følgende:

«Vi vil sette i gang eiendomsavdelingen med å utrede behovet umiddelbart. Og deretter skal det bli rask oppstart med arbeidene rett over nyttår».

Siden den gang har kommunen startet en utredning av oppgraderingsbehovet. Fordi planen opprinnelig var å samlokalisere med Brunla ungdomsskole, fantes det ingen analyse av tilstanden på Stavern skole.

Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har bevilget 50 millioner uten å vite hvilken nytte skolebarna vil ha av pengebruken. Det ligger ingen utregninger til grunn, og det finnes ingen fremdriftsplan. Kommunen bekreftet selv dette i siste møte med (10.03.2021) hovedutvalget for eiendom og teknisk drift. Jeg legger til grunn at ingen faktisk vet sikkert hva det vil koste å sette Stavern skole i akseptabel stand.

I dette lys fremstår uttalelsen fra representanten Løvald som høyst usikker, og egnet til å mislede alle oss som har en klar interesse i en forsvarlig skolehverdag for våre små.

Kanskje kan også de styrende partiers uttalte fokus på vedlikehold av kommunes eiendomsmasse, betegnes som misledende Da det ble besluttet å droppe samlokalisering med Brunla, hoppet Larvik kommune samtidig bukk over det selverklærte vedlikeholdsetterslepet på Brunla ungdomsskole. Dette etterslepet er beregnet til 42 millioner kroner. Halvparten av dette var en del av byggebudsjettet til nye Stavern skole.

Mange velmenende og flinke folk har engasjert seg for Stavern skole. Hittil har dette engasjementet vært uten hell, men for mange – også for dem som ikke lenger er foreldre til skolebarn – brenner hjertet fremdeles for Stavern skole. Vi som er «neste generasjons» skolebarnforeldre må nå ta opp arven. Vi skal stå i de samme kampene med de samme argumentene. Vi regner med å få servert de samme motargumentene og henvisninger til endrede politiske prioriteringer. Men ingen kan hindre verken vår lille familie, eller andre som oss, fra å jobbe ufortrødent inntil skolebarna i Stavern blir synlig prioriterte.

Inntil Stavern skole har fått et markert og godt løft, håper vi at vår lille skolestarter er fornøyd med den ene husken hun kan leke med. At den skal deles med omtrent 200 andre elever, vet hun heldigvis ikke ennå. Og den ene husken kan nok bli hengende alene en stund – for Larviks styrende politikere ser det i alle fall ikke ut til å være noe hast.

Kommentarer til denne saken