Det blir som ventet verken skolenedleggelser eller eiendomsskatt i denne runden. Hva som skjer neste år, er det umulig å si noe om, annet enn at det kommer til å bli mye tøffere. Og vi kommer trolig til å se mye tydeligere fronter mellom partiene når det virkelig strammer seg til.

Styringspartiene Ap, Høyre og Sp har sammen med opposisjonspartiene MDG og Venstre, sikret seg mer tid. Partiene har sittet i forhandlinger siden kommunedirektøren la fram sitt forslag til budsjett i slutten av oktober og nå er resultatet klart. Det var umulig for partiene å gå videre på forslaget om å legge ned både skolen og barnehagen i Hvarnes etter de soleklare forsikringene foreldre og barn fikk fra de samme politikerne i fjor. Særlig for Senterpartiet hadde en nedleggelse av en bygdeskole vært vanskelig å håndtere. Det var umulig å innføre eiendomsskatt nå, det hadde svekket Høyre. Jeg tror også en stor økning i foreldrebetaling i SFO hadde klinget dårlig i ørene til Arbeiderpartiets velgere. Venstre har fått gjennomslag for sin hjertesak om miljøterapeuter i skolen, mens MDG kan vise til et par millioner til klimatiltak og satsing på skolen.

Høyre trekker fram at barn og unge er de store vinnerne med dette budsjettet. Det å opprettholde et skoletilbud kan neppe kalles å satse, men en økt ramme for skolene kan bli bra dersom pengene brukes på riktig måte. Det er også et viktig signal at Newton-rommet og Pi-parken blir opprettholdt.

Kuttene er ganske minimale denne gangen og man kan si at partiene nå har ordnet en utsettelse. Alt tyder på at neste års budsjett blir en større utfordring og planen å bruke tiden godt. Det er nok lurt, for rundt dette budsjettet har det vært mye støy. Det har vært forslag fra administrasjonen som opplagt ikke kom til å få flertall og sånn sett er det mange som har bekymret seg uten grunn. Ingen må tro at den økonomiske krisen i Larvik er avblåst, for den kommer som en storm om litt. Den som har skjedd i denne runden er at de mest upopulære tiltakene er avblåst og at man har sikret seg mer tid.

Så langt har det vært diskusjoner mellom partiene som folk flest ikke har adgang til å høre og det blir neppe noe heftig debatt i kommunestyret heller. Når partiene nå vil bruke tiden fram mot neste budsjett, blant annet sammen med administrasjonen, er det å håpe at det samtidig blir åpenhet rundt det som til slutt blir en budsjettprosess. Som ØP har skrevet tidligere, burde kommunen benytte sjansen til å invitere til folkemøter og la flest mulig stemmer komme til orde så tidlig som mulig, ikke etter at forslaget blir lagt fram og den politiske prosessen begynner. Et budsjettarbeid som starter allerede tidlig neste år, bør også kunne følges av innbyggerne som kan si sin mening.

Det er fint at partiene har snakket sammen og har forsøkt å komme fram til en bred enighet. Jeg må også si at det er imponerende at partiene klarer å legge fram en bestilling der alle partiene opplagt sier seg villig til å sluke noen kameler. Det må gjøre vondt i partisjela til Høyre å utrede eiendomsskatt, for Arbeiderpartiet å utrede et kommunalt eid AS med kommunens eiendommer eller for Senterpartiet å se på konsekvensene av strukturendringer. Nå skal det understrekes at dette er kun utredninger, men vi vet at det likevel kan komme sterke protester fra partienes kjernevelgere. Det er likevel ingen tvil om at det er fornuftig å løfte alle steiner.