Ingen natur = Ingen økonomi

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.De sier at vi må skape mer. Da kan flere få jobb. Men menneskene har det med å skape jobber som bruker opp naturen. Vi hogger ned trærne, pumper opp olja, selger ut gammelskogen til fritidsboliger, forstyrrer fuglelivet, utpiner matjorda, sprøyter mot insektene, graver opp torv fra myrene og bruker brennstoff.

Vi kjøper mer enn vi behøver, og tror det skal være sånn. Men det skal ikke være sånn. Dette er vrangforestillinger. Arbeidsplasser som bruker opp naturen, overforbruket vårt, legger kloden øde. Økonomisk aktivitet er ikke synonymt med bra. Høyt forbruk er ikke noe å være stolt av.

Ennå har vi variert og storslagen natur. Det er den levende naturen vi snakker om. Dyre- og plantelivet, ikke bare synet av landskapet fra en hytte. Naturen yter mange viktige produkter og tjenester. Den gir mat, materialer og medisiner, renser luft og vann og gjør økonomisk arbeid for oss. Fjerner insektlarver fra åkrene, pollinerer plantene, regulerer bestanden av gnagere, holder på jord og vann. Likevel graves og bygges det i naturen slik at bit for bit forsvinner.

Larvik har det rikeste artsmangfoldet i landet. Det skyldes mildt klima og mange ulike naturtyper. Dette har vi ansvar for å ta vare på. Folk kommer fra hele landet for å oppleve det. Og legger igjen penger i kommunen.

Vi må stoppe ødeleggelsene av leveområder for stedegne planter, dyr og insekter. Det gjelder skadelige utslipp, rovdrift, flatehogst, felling av gamle trær, sprøyting, nedbygging av små og store naturområder og matjord. Kunnskapen om hva slags plante- og dyreliv som blir rammet er mangelfull. Før det er for sent må vi kartlegge hva som finnes, identifisere viktige naturområder, truede naturtyper, truede arter, uvelkomne arter og sammenhenger i økosystemene.

Mange av de mest verdifulle habitatene er det i dag bare fragmenter igjen av. Fortsatt bygges mange av de viktigste lokalitetene ned, eller forringes på annet vis.

Vi må ta spesielt hensyn til våtmarksområder, elvebredder, eldre edelløvskogsområder, kysten og strandsonen. Vi må stenge døren for utbygging og annen forringelse av strandsonen. Risøya kan nå bli ytterligere nedbygd med leiligheter og Kaupangkilen kan få en gangvei rett over våtmarken! Presset på kysten vår er stor i turistsesongen. Vi trenger flere reservater med ferdselsrestriksjoner, for eksempel på Østre Bramskjæra.

Tap av arter er stort i moderne jordbruk og skogbruksområder. Dette blir økologiske dødsoner. Men med enkle grep kan situasjonen forbedres betraktelig, bare viljen og kunnskapen er til stede.

Politikerne har ansvaret for å lage rammer for aktivitet og foreta nødvendige grep. Vi ber dem slutte å se bare arbeidsplasser, skatteinntekter og økonomisk vekst. Uten naturen har vi ikke en økonomi!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.